Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2010-06-08
 เนื่องในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นวันหยุดเทศกาลของจีนจึงปิดทำการในวีนดังกล่าว
Suggest To A Friend
  Print