Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2010-01-20
เนืองในวันที่15-19 กุมภาพันธ์2553 เป็นวันหยุดเทศการลตรุษจีน สถานทูตจีนจึงปิดทำการในวันดังกล่าว
Suggest To A Friend
  Print