Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เดินทางมาจีนแผ่นดินใหญ่ต้องขอวีซ่าหรือไม่
2009-07-03

1. ตามข้อตกลงปลอดวีซ่า (ไม่ต้องขอวีซ่า) พลเมืองประเทศบางประเทศถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศจีนไม่ต้องทำวีซ่า แต่ต้องอยู่ที่จีนไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าจีน ถ้าหากว่าต้องการอยู่ที่จีนนานกว่าอายุวีซ่า ต้องรีบไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นขอต่อวีซ่าโดยเร็ว ถ้าอยากรู้รายชื่อข้อตกลงปลอดวีซ่าระหว่างจีนกับต่างประเทศ ฉบับภาษาจีน กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.mfa.gov.cn/chn/lsfw/qzjj/t267971.htm ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณาเข้าเว็บไซต์

www.mfa.gov.cn/chn/lsfw/qzjj/t267979.htm

2. พลเมืองสามประเทศดังต่อไปนี้ ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อมาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติหรือผ่านแดนที่แผ่นดินใหญ่ของจีนไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า ได้แก่ประเทศ สิงคโปร์ บรูไน และญี่ปุ่น แต่พลเมืองของประเทศทั้งสามต้องทำวีซ่ากรณีดังต่อไปนี้

1.1 คนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดามาท่องเที่ยว ทำธุรกิจหรือเยี่ยมญาติที่จีนมากกว่า 15 วัน

1.2 คนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดามาเรียน ทำงาน ตั้งถิ่นฐานและผู้สื่อข่าว

1.3 คนที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตและหนังสือเดินทางราชการ

3. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ปี 2000 เป็นต้นมา ชาวต่างชาติซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศจีนแล้ว ถือหนังสือเดินทางธรรมดามาเที่ยวฮ่องกงกับมาเก๊า ถ้าเป็นบริษัททัวร์ซึ่งจดทะเบียนที่ฮ่องกงกับมาเก๊าแล้ว นำคณะทัวร์เข้าเขตสามเหลี่ยมจูเจียงในกวางตง (หมายถึงกวางโจว เซินเจิ้น จูไห่ โฝซาน ตงก่วน โจงซาน เจียงเหมิน เจ้าชิ่ง ฮ่วยโจว เขตปกครองต่อเมืองซัวโถว) อยู่ที่จีนไม่เกิน 6 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า

4. ชาวต่างชาติที่ถือตั๋วเครื่องบินต่อไปยังประเทศที่สาม ผ่านจีนโดยตรงและอยู่ที่เมืองที่ผ่านไม่เกิน 24 ชั่วโมง ไม่ออกจากสนามบิน ไม่ต้องทำวีซ่า

5. พลเมืองประเทศ 20 ประเทศต่อไปนี้ ไม่ว่าถือหนังสือเดินทางประเภทใดผ่านเซี่ยงไฮ้ภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ต้องทำวีซ่า ได้แก่ เกาหลี อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรวมถึงประเทศที่ลงนามข้อตกลงเซิงเกิน ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟิลแลนด์ ไอซแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก สเปน โปรตุเกส กรีซ อิตาลี

6. พลเมืองที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 19 ประเทศดังต่อไปนี้ ถ้าเป็นคณะทัวร์ของบริษัทระหว่างประเทศซึ่งจดทะเบียนที่ไหหลำ โดยได้รับการอนุญาตจากกรมท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนแล้ว จัดการและนำทัวร์ไปท่องเที่ยวที่มณฑลไหหลำ อยู่ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า ได้แก่ มาเลเซีย ไทย เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี รัสเซีย สวิส สวีเดน สเปน เนเธอร์แลนด์ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

7. นอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว ชาวต่างชาติประเทศอื่นที่เข้าจีนแผ่นดินใหญ่ ล้วนต้องทำวีซ่าเรียบร้อยไว้ก่อน

พลเมืองจีน (รวมคนฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) เข้าแผ่นดินใหญ่ ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องขอหนังสือเดินทางหรือใบท่องเที่ยวชั่วคราว ถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและใบท่องเที่ยวชั่วคราว กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.fmprc.gov.cn/chn/lsfw/hz/default.htm

ตามกฏหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าประเทศอธิปไตยใดๆ เป็นผู้สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าและออกประเทศได้หรือไม่ มีสิทธิให้วีซ่า ไม่ให้วีซ่าหรือยกเลิกวีซ่าที่ให้ไปแล้ว

Suggest To A Friend
  Print