Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เอกอัครราชทูตหนิง ฟู่ขุยเข้าร่วมบรรยายในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของไทย
2014-01-29
 

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ทานเอกอัครราชทูตหนิง ฟู่ขุยได้ตอบรับคำเชิญจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของไทย ขึ้นกล่าวคำบรรยายในชั้นเรียนระดับสูงของทางโรงเรียนฯ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศจีน, นโยบายต่างประเทศของจีน, และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย เป็นต้น โดยมีนายทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงจากทุกเหล่าทัพและหน่วนงานต่างๆ รวมกว่า 200 นายเข้าร่วมฟังการบรรยาย

 
 ท่านเอกอัครราชทูตหนิงกล่าวคำปราศรัย

โดยท่านเอกอัครราชทูตหนิงชี้แนะ นับแต่ที่ประเทศจีนได้ทำการปฏิรูปเปิดประเทศก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเผชิญหน้ารับมือกับความท้าทายต่างๆ, และได้เน้นย้ำว่า "ความฝันของจีน" นั้นก็ไม่ต่างกับความฝันของคนในชาติอื่นๆ และจีนจะสร้างโอกาสของความรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น และเปิดรับช่องทางความร่วมมือต่างๆ ที่กว้างและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้น ประเทศจีนมุ่งมั่นที่จะเดินไปบนเส้นทางการพัฒนาสันติภาพอันมุ่งเน้นนโยบายการต่างประเทศกับชาติใกล้เคียงด้วยความกลมเกลียวใกล้ชิด สงบสุขใกล้ชิด และรุ่งเรืองใกล้ชิด, แสวงหาอุดมคติอัน "สัมพันธ์, จริงใจ, ให้คุณ, โอนอ่อน", ถือซื่อตรงคงคุณธรรม, มีหลักการ, มิตรภาพ, มโนธรรมจากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตหนิงยังได้ชี้แนะเกี่ยวกับประวัติและความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ AEC ว่าทางจีนจะมุ่งสร้าง "ชุมชนแห่งโชคชะตาจีน-AEC" โดยจะมีความคิดริเริ่มและดำเนินการริเริ่มอยู่จำนวนหนึ่ง เพื่อให้จีนและกลุ่มประเทศ AEC ได้มีอนาคตที่สวยงามร่วมกัน

 
 บรรดานักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย

นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตหนิงยังได้กล่าววิพากษ์การที่นายกรัฐมนตรีอะเบะ ชินโซของญี่ปุ่นเดินทางไปสักการะศาลเจ้ายะสึคุนิว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่อจุดยืนของทางจีนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้เน้นว่าการกระทำดังกล่าวของนายกอะเบะเป็นการบิดเบือนและปฏิเสธอาชญากรรมทางสงครามจากการรุกรานของญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง ซึ่งเราเราควรจะให้ความเข้าใจที่ชัดเจนและใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่ยอมอนุญาตให้ประวัติศาสตร์ที่ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้รุกรานต้องกลับกลายอย่างเด็ดขาด

และท่านเอกอัครราชทูตหนิงยังได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย และยังชี้แจงถึงผลสำเร็จในด้านต่างๆ ของความร่วมมือระหว่างทั้ง ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าการลงทุน, การแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรม เป็นต้น และกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยนั้นได้นำหน้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC มาโดยตลอด จึงทั้งมั่นคง พิเศษ และมีชั้นเชิง ซึ่งทางจีนจะยิ่งสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ในทุกๆ ด้านให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป

แล้วเมื่อการบรรยายสิ้นสุดลง ท่านเอกอัครราชทูตหนิงยังได้ให้ความกรุณาตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไทย, ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ AEC, และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกา เป็นต้น

 

ท่านเอกอัครราชทูตหนิงฯ ร่วมถ่ายรูปกับบรรดาผู้รับผิดชอบและนักเรียนของทางโรงเรียนฯ 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม จึงนับสถาบันการฝึกอบรมที่สำคัญ และบรรดาผู้ที่มาเข้าร่วมการอบรมต่างก็เป็นบุคลากรหรือนายทหารระดับสูงจากแต่ละกองทัพและหน่วยงานองค์กรต่างๆ

Suggest To A Friend
  Print