Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เอกอัครราชทูตจีนคนใหม่ หนิง ฟู่ขุย เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ของไทย
2013-08-31

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีของไทย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 
โดยท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้แสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูตหนิงที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ อันแสดงถึงพันธมิตรภาพอันลึกซึ้งมาแต่เดิมระหว่างประเทศไทยกับจีน ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาในโครงการด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งประชาชนของทั้งสองชาติก็สนิทสนมกันดั่งเครือญาติ และในปี 2012 ที่ผ่านมา ทั้งสองชาติก็ได้เพิ่มความสัมพันธ์เชิงทวิภาคีขึ้นอีกโดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันในทุกๆ ด้าน เพื่อแสดงทิศทางของความร่วมมือในอนาคตอย่างชัดเจน ซึ่งไทยยินดีร่วมมือกับจีนในทางปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นการฉลองครบรอบสิบปีของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงทวิภาคีระหว่างไทยกับอาเซียนและจีนให้คงความร่วมมือกันในทางปฏิบัติสืบต่อไป

ท่านเอกอัครราชทูตหนิงได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ที่ได้สละเวลาให้เข้าเยี่ยมคารวะ และยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยไว้ว่า ด้วยความสัมพันธ์อันดีในเชิงทวิภาคีนี้เองที่ได้ทำให้เกิดความเจริญเฟื่องฟูดังเช่นทุกวันนี้ ซึ่งความทุ่มเทพยายามของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นเหนียวแน่นจนไม่อาจแบ่งแยกได้ และเป็นผลจากการสนับสนุนอันยาวนานของประชาชนจากทั้งสองประเทศด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทางจีนจึงยินดีที่จะร่วมมือทำงานกับทางฝ่ายไทย ในอันที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง, เพิ่มการประสานงานและความร่วมมือทวิภาคีในกิจการระดับภูมิภาค, และร่วมกันสร้างให้จีนกับอาเซียนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การรักษาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคต่อไป

Suggest To A Friend
  Print