ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...