ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

คุณเริ น ชุย ลี รองรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศจีนพร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 ประเทศ (จีน ญี ปุ่น เกาหลี)

เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2557ได้มีการจัดการประชุมร่วมสมัยพิเศษของรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 10 ประเทศ บวก 3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) โดยประเด็นสำคัญในที่ประชุมได...

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...