ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ร่วมเปิดนิทรรศการ CAS Innovation Expo 2018 (Bangkok)

รายงานข่าวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ CAS Innovation Expo 2018 (Bangkok)ได้เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอานิทรรศการนี้ออกตระเวณจัดแสด...

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...