·ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ·ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานปั่นเฉลิมพระเกียรติ "63 พรรษามหาวชิราลงกรณ" เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ·สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำ ·ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจีนและไทย ·ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...