·สุนทรพจน์ในงานรับรองออนไลน์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต  สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ·ฯพณฯดอน ปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงฯพณฯหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ·ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ·โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ·คำกล่าวของ พล.ต. Wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตทหาร สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 93ปี แห่งการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

สุนทรพจน์ในงานรับรองออนไลน์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต  สถานทูตจีนประจำประเทศไทย