ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนพบตัวแทนคณะกรรมการเตรียมการมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทย

ในช่วงบ่ายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนพบกับนายหม่า เจี้ยนปอ ประธานคณะกรรมการเตรียมการมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศ...

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...