ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะผู้นำจีนโพ้นทะเล

เมื่อเร็ววันที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต หลู่ย์เจี้ยนไปเยี่ยมคารวะ ดร……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...