ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ประกาศ

สถานทูตจีนปิดทำการในวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...