·จีนไทยร่วมลมนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการด้านเกษตรกรรมภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ·จีนไทยร่วมลมนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ·จีนไทยร่วมลมนามความตกลงสำหรับดำเนินโครงการบรรเทาความยากจนภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ·สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี มาเก๊าคืนสู่มาตุภูม ·กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนนำเสด็จชมนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ประกาศวันหยุด