ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตจีน หลู่ย์ เจี้ยนและภริยาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...