ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

ช่วงวันที่ 14-16 มิถุนายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยา ได้เดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ฯลฯ ตามคำเชิญของ น.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนต...