ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ประกาศวันหยุด

สถานทูตจีนปิดทำการวันที่ 3- 4 เมษายน 2560 เนื่องใน วันเชงเม้ง และวันที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี และวันที่ 13-14 และ 17 เมษายน 2560 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...