·เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ·สถาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดกิจกรรมเปิดครบรอบ1ปี"โครงการยุวทูตความดี" ·ฯพลฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วม เสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 4 ของทางธนาคารกรุงเทพ ·เสริมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็ง กระตุ้นพลังทางเศรษฐกิจของเอเชีย ·ฯพณฯ นิ่งฟู่ขุย เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สัมภาษณ์สื่อจีน จากสำนักข่าวซินหัวและโทรทัศนมณฑลยูนาน

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

วันที่ 5พฤศจิกายน 2557 เอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย นาย หนิง ฟู่ ขุยได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ประเทศจีนประจำ...

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...