·ประกาศวันหยุด ·จีนไทยสองพี่น้องจูงมือกันย่างเข้าสู่ยุคใหม่ ร่วมใจเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเสมือนครอบครัวเดียวกัน---สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดกิจกรรม“เปิดบ้านต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ·มาดามพานเผิง ภริยาและอุปทูตเยี่ยมองค์กรเพื่อการกุศลของชาวจีนโพ้นทะเลก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ·ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการ หอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 26 ·ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

จีนไทยสองพี่น้องจูงมือกันย่างเข้าสู่ยุคใหม่ ร่วมใจเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเสมือนครอบครัวเดียวกัน---สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดกิจกรรม“เปิดบ้านต้อนรับเทศกาลตรุษจีน”

เมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประดับด้วยโคมไฟสีแดงและชุนเหลียนอันสิริมงคล เปิดประตูออกกว้าง……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...