ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ท่านทูตหนิง ฟุ่ขุย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...