ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ประกาศวันหยุด

สถานทูตจีนปิดทำการวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...