ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ประกาศ

สถานทูตจีนปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1-2 มกราคม 2558 เนื่องในเทศกาลปีใหม่

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...