Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2012-04-19
   สถานทูตจีน ปิดทำการ วันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2555 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เนื่องในวันแรงงานและวันฉัตรมงคล  
Suggest To A Friend
  Print