Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2012-03-29

สถานทูตจีนปิดทำการ ในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2555 และวันที่ 6,13, 16, 17 เมษายน 2555 เนื่องในวันเช็งเม้ง และเทศกาลสงกรานต์

Suggest To A Friend
  Print