Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2010-09-01
 สถานทูตจีนปิดทำการในวันที่22-24กันยายน2553 เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และ1-7ตุลาคม2553 เนื่องในวันชาติจีน
Suggest To A Friend
  Print