Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2010-04-09
      เนื่องในวันที่13-15เมษายน 2553 เป็นวันสงกรานต์สถานทูตจีน จึงปิดทำการในวันดังกล่าว
Suggest To A Friend
  Print