Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
วีซ่ามาเก๊าและการอนุมัติขาเข้า
2009-07-03

ประชากรของประเทศไทยพร้อมกับอีก 53 ประเทศไม่ต้องทำวีซ่าเข้ามาเก๊า ประเทศที่ไม่ได้ยกเว้นการทำวีซ่าเข้ามาเก๊าแล้ว ควรทำวีซ่าหน้าด่านที่สนามบิน หรือติดต่อเว็บไซต์ได้ที่ www.dsi.gov.mo.

Suggest To A Friend
  Print