Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ข้อบังคับการรวบรัดพิธีการอีกขั้นหนึ่งสำหรับบุคคลต่างชาติวิชาชีพเฉพาะของสาธารณรัฐประชาชนจีน
2009-07-03

เพื่อที่จะสอดคล้องกับความต้องการ การสร้างสรรค์เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านการค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาระหว่างจีนกับต่างประเทศ เมื่อสิ้นปี 2000 กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตั้งข้อบังคับในการออกวีซ่า MULTI-ENTRY อายุ 2 – 5 ปี ให้แก่บุคคลต่างชาติวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งข้อบังคับนี้ได้ระบุเป้าหมายที่ออกวีซ่าประเภทนี้ พิธีการตรวจสอบและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดแจน ตั้งแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้แล้วเป็นต้นมา สถานทูต, สถานกงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพิจารณาและออกวีซ่าประเภทนี้หลายราย ซึ่งได้อำนวยความสะดวกอย่างมากให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการยกย่องและความนิยมอย่างกว้างขวางจากวงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลต่างชาติในสาขาวิชาเทคโนโลยีระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเชื้อสายจีนมาประเทศจีนแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีประกอบทำการค้า จึงประกาศข้อบังคับเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ สามารถยื่นขอวีซ่าประเภท MULTI-ENTRY อายุยาว

1.1 บุคคลที่มีตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยต่างชาติและตำแหน่งตั้งแต่รองนักวิจัยขึ้นไปในองค์กรวิจัยศึกษา หรือผู้บังคับการระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญในวิสาหกิจใหญ่ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกันกับจีนในการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี การวิจัยและบุกเบิกรายการ การลงทุนจัดตั้งวิสาหกิจ จึงจำเป็นต้องมาเมืองจีนเป็นประจำ

1.2 บริษัทที่มีสาขาในประเทศจีนต้องส่งผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาประเทศจีนชี้นำการทำงาน

1.3 บุคคลที่ปฏิบัติสัญญาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างทวิภาคีระดับรัฐบาลและเทศบาลท้องถิ่น จึงต้องมาประเทศจีนเป็นประจำ

1.4 บุคคลที่ดำเนินสัญญาอำนวยความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าตอบแทน จึงต้องมาประเทศจีนเป็นประจำ

2. วิธียื่นขอวีซ่า

1.1 ภายนอกประเทศจีน

บุคคลที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าแบบนี้สามารถไปยื่นขอที่สถานทูตจีนประจำประเทศที่บุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่โดยถือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สถานทูตจีนหลังจากได้รับอนุญาตจากฝ่ายรับผิดชอบในจีนแล้วก็จะออกวีซ่าให้

1.2 ภายในประเทศจีน

สำนักงานฝ่ายวิเทศของมณฑล เมืองที่ขึ้นตรงต่อประเทศและเขตปกครองที่ควบคุมด้วยตัวเอง กระทรวงต่างๆของสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถยื่นชื่อและประวัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น ยื่นให้ฝ่ายรับผิดชอบ แล้วยื่นรายชื่อให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศจีน

3. ประเภทวีซ่า

สถานทูตและสถานกงสุลสามารถออกวีซ่าที่มีอายุ 2 – 5 ปี MULTI-ENTRY ระยะเวลาการอยู่ไม่เกิน 180 วัน ประเภท F ให้แก่ผู้ขอตามความอนุญาตของฝ่ายรับผิดชอบของจีนและความต้องการของผู้ขอ แต่อายุวีซ่าไม่สามารถเกินอายุหนังสือเดินทาง

4. มาตรฐานการคิดค่า

การคิดเงินของวีซ่าระยะยาวเท่ากับหนึ่งปี ยกเว้นค่าด่วน-

Suggest To A Friend
  Print