Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ข้อบังคับของทัวร์ต่างชาติที่ต้องการขอรับวีซ่า
2009-07-03

ข้อบังคับของทัวร์ต่างชาติที่ต้องการขอรับวีซ่าในช่องอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวของประเทศจีน

ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนและหลักการอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีข้อบังคับในการขอรับวีซ่าในช่องอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) จากทัวร์ต่างชาติดังต่อไปนี้

1. ทัวร์ต่างชาติที่ต้องการขอรับ VISA ON ARRIVAL ได้นั้นต้องมีสำนักงานท่องเที่ยวสากลที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนเป็นผู้จัดงานและผู้รับรอง

สำนักงานถือเอกสารแจ้งที่สามารถอนุญาตได้ออกโดยมณฑล เขตปกครองตัวเองหรือเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางไปขอรับ VISA ON ARRIVAL สำนักงานท่องเที่ยวไม่สามารถโอนสิทธิ์จัดงานและรับรองให้แก่สำนักงานท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศจีนไม่ว่าโดยวิธีการใด

( ข้อบังคับนี้ไม่เหมาะสมกับนักข่าวต่างชาติ )

2. กระทรวงสันติบาลได้มอบอำนาจให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สามารถออกวีซ่าสู่ภายนอกได้ มีด่านดังต่อไปนี้ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน โฉงฉี้ง ต้าเหลียน ฝูจัว เซี่ยเหมิน ซิอาน ก้วยหลิน หางโจว คุนหมิง กวางจาว(ป๋ายยุ๋น) เซินเจ้น (หลัวหู เสอโข่ว) จูไห่ ซานย่า จี่หนาน ซิงเต่า ยานถาย เวิยไห่ เฉิงตู หนันจีง

3. ยอดรวมบุคคลของทัวร์ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน สามารถพักที่ประเทศจีนได้ไม่เกินหนึ่งเดือน สำนักงานทัวร์จะไปขอรับวีซ่าประเภททัวร์จากด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนสมาชิกทัวร์ถึงด่านดังกล่าว สำนักงานต้องส่งเอกสารทางโทรสารรายชื่อของลูกทัวร์ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 3 วัน ด่านจะแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานทัวร์ล่วงหน้า 1 วัน รายชื่อที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นไม่สามารถเพิ่มคนหรือเปลี่ยนคน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะออกวีซ่าให้สมาชิกทัวร์ หลังจากถึงด่านและออกวีซ่าล่วงหน้าให้กับสำนักงานทัวร์ก่อนที่ทัวร์จะมาถึง 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มวีซ่าประเภททัวร์ (รวมทั้งรายชื่อ) จะมีสองฉบับ (แบบพ่วงท้ายพิมพ์โดยกรมการท่องเที่ยวระดับมณฑลเป็นเอกภาพ) ตัววีซ่านั้นจะติดที่คอลัมน์วีซ่าในฉบับแรกถ้าสมาชิกทัวร์มีมากมาย จะเขียนชื่อตามเลขที่และประทับตราประจำชาติที่มีตัวเลขที่เรียงลำดับของกรมตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงสันติบาล สำหรับช่องว่างที่ไม่ได้เขียนชื่อนั้นขีดเส้นเอียงตั้งแต่มุมซ้ายข้างบนไปมุมขวาข้างล่าง

4. ทัวร์ท่องเที่ยวขึ้นเครื่องบินโดยถือเอาวีซ่ากลุ่มทัวร์ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวระดับมณฑล เวลาผ่านด่านตรวจ ทัวร์ต้องยื่นหนังสือเดินทางและวีซ่ากลุ่มทัวร์สองฉบับให้ด่าน สมาชิกทัวร์ไม่ต้องเขียน ARRIVAL/DEPARTURE CARD หลังจากด่านได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว จะประทับตราได้รับการตรวจบนวีซ่ากลุ่มทัวร์สองฉบับและเก็บไว้ฉบับที่สอง คืนฉบับที่หนึ่งให้ทัวร์เพื่อใช้ตอนที่ออกจากประเทศจีน

5. สมาชิกทัวร์ต้องพร้อมกันเดินทางและเข้าออกประเทศจีนตอนมาเที่ยวเมืองจีน ถ้ามีกรณีที่แยกจากทัวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือพักที่จีนโดยผิดกฎหมายนั้น สำนักงานท่องเที่ยวต้องแจ้งให้องค์กรสันติบาลท้องที่ทราบทันทีและอำนวยความช่วยเหลือในการส่งกลับองค์กรสันติบาล สำหรับคนที่ไม่สามารถชำระค่าปรับการส่งกลับนั้นสำนักงานต้องรับผิดชอบ

สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถออกประเทศจีนพร้อมกับทัวร์ด้วยเหตุผลที่ขัดขืนไม่ได้นั้น สำนักงานท่องเที่ยวต้องถือเอกสารทางการและวีซ่ากลุ่มทัวร์ไปยังองค์กรสันติบาล ท้องที่ทำการแยกทัวร์ และรับรองนักท่องเที่ยวคนนี้ก่อนที่จะออกจากประเทศจีนภายในอายุวีซ่า

Suggest To A Friend
  Print