Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
คำอวยพรวันชาติจีน 1 ต.ค. 2007 ฯพณฯ จาง จิ่วหวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
2007-09-30

 ในวาระอันน่าปิติยินดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นครบ 58 ปีและในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ข้าพเจ้าในนามรัฐบาลและประชาชนชาวจีน ใคร่ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอแสดงความปรารถนาอันดีต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทยด้วยความจริงใจ

ในปี ค.ศ. 2007 นี้ ประชาชนชาวจีนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาประเทศชาติ โดยปฏิบัติตาม"ทัศนะแห่งการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์" ได้รับความคืบหน้าใหม่ในการสร้างสังคมที่มีความอยู่ดีกินดีและความสมานฉันท์แบบสังคมนิยม นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา เศรษฐกิจจีนได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีความเสถียรภาพ ในครึ่งปีแรก ยอดมูลค่าการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น 11.5% เป็นมูลค่ากว่า 10,676,800 ล้านหยวน เงินตราต่างประเทศสำรองมีจำนวนมากกว่า 1,332,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศมีจำนวน 980,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายเพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในทั้งปีนี้จะทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศจีนได้เสริมสร้างและปรับปรุงการควบคุมเศรษฐกิจระดับมหาภาคให้ดีขึ้น โดยเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน พยายามสร้างสังคมที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเทศจีนกำลังพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันสมัย ยกเลิกการเก็บภาษีการเกษตรในทั่วประเทศ และสร้างสรรค์ชนบทใหม่แบบสังคมนิยมอย่างจริงจัง ประเทศจีนได้ดำเนินการปฏิรูปและการเปิดประเทศในเชิงลึกและต่อเนื่อง ผลักดันให้พัฒนาและบุกเบิกใหม่ด้วยกำลังของตน ส่งเสริมให้ทุกภูมิภาคพัฒนาไปอย่างสมดุล ประเทศจีนยังได้ผลักดันการสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์แบบสังคมนิยมอย่างต่อเนื่อง พยายามแก้ไข้ปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีรายได้น้อยในตัวเมือง ดำเนินนโยบายการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนในชนบทอย่างทั่วถึง กิจการในทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุขและการกีฬา ฯลฯ ต่างก็พัฒนาไปอย่างเจริญก้าวหน้า สังคมมีความมั่นคงและสมานฉันท์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพอาหารโดยตลอด ได้สร้างระบบประกันคุณภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์และกลไกควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยทางอาหารมีสภาพดีขึ้นเรื่อยๆ การเตรียมงานของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี2008 ที่กรุงปักกิ่ง ได้ดำเนินการอย่างราบรื่น ไม่ว่างานก่อสร้างสนามกีฬา การจำหน่ายตั๋วเข้าชมหรือการรับผู้อาสาสมัครต่างก็ได้รับความคืบหน้าและเป็นไปด้วยดี การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเกมส์จะวิ่งไปยังเมืองต่างๆใน 19 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประชาชนชาวจีนมีความพร้อมในการรับรองแขกและเพื่อนมิตรจากประเทศทั่วโลกด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ในเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ การประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 17 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งอย่างมโหฬาร การประชุมครั้งนี้จะวางแผนการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูป การเปิดประเทศและการสร้างสรรค์ให้ทันสมัยของจีน การพัฒนาสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนเองจะมีอนาคตที่แจ่มใสยิ่งขึ้น

โลกนี้มีแต่ประเทศจีนเดียว ไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเดียว อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีนเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ ปัจจุบันนี้ ทางการ เฉิน สุยเปี่ยน ของไต้หวัน กำลังเร่งจัดการลงประชามติเรื่องการขอเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ โดยในนามไต้หวัน และดำเนินการเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนของจีน ซึ่งเป็นการท้าท้ายความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน และเป็นการท้าท้ายสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคช่องแคบไต้หวัน ได้รับการคัดค้านและประณามอย่างรุนแรงจากพี่น้องชาวจีนของสองฝั่งช่องแคบรวมทั้งประชาคมโลกด้วย รัฐบาลจีนให้ความชื่นชมอย่างสูงกับรัฐบาลไทยที่ได้ดำเนินนโยบายประเทศจีนเดียวอย่างแน่วแน่โดยตลอด ยินดีที่จะใช้ความพยายามกับประเทศไทยและประชาคมโลก ร่วมกันแสดงท่าทีคัดค้านการประกาศเป็นเอกราชของไต้หวัน เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้

การพัฒนาและก้าวหน้าของจีนเป็นปัจจัยทางบวกของการพิทักษ์รักษาสันติภาพของโลก พวกเราจะยึดมั่นในการส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนาและความร่วมมือต่อไป เดินหนทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติ ยืนหยัดในหลัก 5 ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน และเป็นหุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความร่วมมือโดยเอื้อประโยชน์แก่กันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับทุกประเทศ เพื่อสร้างคุณูปการใหม่ในการสร้างโลกสมานฉันท์ที่มีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นว่าใน 40 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเจริญเติบโตมากขึ้น ผลักดันให้กลุ่มประเทศรวมตัวกันเป็นเอกภาพมากขึ้น รวมทั้งมีฐานะและบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในประชาคมโลกด้วย อาเซียนได้สร้างคุณูปการให้กับสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้อย่างสำคัญ จีนกับอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดี ทั้งสองฝ่ายได้ขยายความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในกิจการระหว่างประเทศ การสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนนั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง จีนยังคงสนับสนุนการรวมตัวเป็นเอกภาพของอาเซียน และสนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทหลักในความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนต่อไป

ปีนี้เป็นปีที่ 32 แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย รัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศก็ได้ใช้ความพยายามร่วมกัน ความสัมพันธ์จีน-ไทยจึงได้รักษาแนวโน้มการพัฒนาอย่างราบรื่นและมั่นคงมาโดยตลอด ประเทศเราทั้งสองมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในด้านการเมือง มีความร่วมมือกันโดยเอื้อประโยชน์แก่กันในด้านเศรษฐกิจการค้า และได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในกิจการระดับโลกและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือฉันมิตรในด้านวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การทหาร และภาคเอกชน ต่างก็ได้รับผลงานที่ดีด้วย ในระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา เราทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติกันด้วยความจริงใจ มีความร่วมมือกันโดยไว้เนื้อเชื่อใจและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยได้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกซึ่งมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีระบอบสังคมแตกต่างกัน หลายปีมานี้ การค้าระหว่างจีน-ไทยมีแนวโน้มที่น่ายินดี ยอดมูลค่าการค้าระหว่างกันของปีที่แล้วสูงทะลุ 27,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยได้เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคมปีนี้ มูลค่าการค้าระหว่างกันมากถึง 18,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายเพิ่มขึ้น 26.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามแนวโน้มการเติบโตเช่นนี้ มูลค่าการค้าระหว่างกันจะสามารถสูงถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2010 เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการด้วยความสำเร็จ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารสำคัญหลายฉบับ เช่น "แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย" ซึ่งได้ผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาไปข้างหน้าอีก เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯเยือนเขตปกครองตนเองทิเบธโดยรถไฟพระที่นั่งสายชิง-จ้างด้วยความสำเร็จ ซึ่งทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศรู้สึกสนใจและประทับใจอย่างสูง หนังสือเรื่อง "การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางสู่ที่ราบสูง"ที่มีเนื้อหาสำคัญแนะนำการเสด็จฯเยือนดินแดนหิมะบนที่ราบสูงในครั้งนี้ จะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศไทยในเร็วๆนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างจีนกับไทยอีกแห่งหนึ่งเพื่อให้มีความเข้าใจและมิตรภาพอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-ไทยนั้น สอดคล้องกับผลประโยชน์พื้นฐานและความปรารถนาร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ รัฐบาลจีนจะมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับไทยบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคและเอื้อประโยชน์แก่กัน เราเชื่อมั่นว่า ภายใต้การดูแลคุ้มครองที่ดีจากทั้งสองฝ่าย ต้นไม้แห่งมิตรภาพระหว่างจีนกับไทยนั้นย่อมจะแตกหน่อออกใบและเขียวชอุ่มต่อไปชั่วนิรันดร์

ขออวยพรด้วยความจริงใจให้ประเทศจีนและไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนของประเทศทั้งสองมีความสุขสำราญ

Suggest To A Friend
  Print