Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
สถานเอกอัครราชทูตในไทยจัดงานสัมมนาให้แก่อาสาสมัครครูผู้สอนภาษาจีน
2014-05-30

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่านจู เหว่ยตง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีนรุ่นที่ 13 ตามคำเชิญของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติของทางการจีน (汉办 - ฮั่นปั๊น) โดยมีบรรดาครูอาสาสมัครชาวจีนรวมทั้งสิ้นกว่า 800 ท่านที่มาร่วมงาน และได้ท่านดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดงานประชุมฯ ร่วมด้วยคณะครูและผู้รับผิดชอบจากสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกรวมกว่า 200 ท่าน

ภายในงาน ท่านอุปทูตจู เหว่ยตงได้แนะนำถึงหลักการและแนวคิดที่สำคัญ, รวมทั้งรูปการณ์ต่างๆ ที่ทางสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการหรือดูแลอยู่ในขณะนี้, เน้นย้ำถึงความสำคัญของงานจากทางส่วนสถานกงสุล, อีกทั้งยังหวังว่าบรรดาอาสาสมัครทั้งหลายจะให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและกฎระเบียบของทางท้องถิ่นเป็นอย่างดี, ให้สมัครสมานสามัคคีกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ของไทย, และเพิ่มความใส่ใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลของตนเองให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป ซึ่งในท้ายที่สุดท่านอุปทูตจูยังได้กล่าวว่า อาสาสมัครก็ต้องแบกรับภาระน้าที่ในการกระจายความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันรุ่งเรืองให้สืบสานออกไป ซึ่งต้องใช้ทั้งพลังกายและใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนที่มีมาช้านาน และเพื่อสื่อสารและแสดงภาพลักษณ์อันดีของอารยธรรมจีนให้กว้างไกลยิ่งกว่าเดิม

โดยในทุกๆ ปี สำนักงานฮั่นปันจะส่งอาสาสมัครครูผู้สอนภาษาจีนกว่า 1 พันคนมายังประเทศไทย ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนอาสาสมัครที่ส่งไปทั่วโลก และตามที่ทางได้ตระเตรียมกันไว้ ทางแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตจะยังจัดงานสัมมนาเช่นนี้ขึ้นอีก 4 ครั้ง เพื่ออาสาสมัครครูสอนภาษาจีนอีกราว 1 พันคน

Suggest To A Friend
  Print