Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
อัครราชทูตที่ปรึกษา จางอิ้หมิงให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อโทรทัศน์ไทยเรื่องปัญหาในซินเจียง
2014-04-09

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา ท่านจาง อิ้หมิง ได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแก่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของไทย เพื่อแนะนำถึงความสำเร็จในการพัฒนาเขตปกครองตนเองซินเจียง กับนโยบายด้านเชื้อชาติและศาสนาของทางรัฐบาลจีนที่มีต่อซินเจียง, อีกทั้งให้การปฏิเสธเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอในซินเจียงและประเด็นด้านการกดขี่ชาวอุยกูร์ในทางวัฒนธรรม, ตลอดจนเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างการค้ามนุษย์ เป็นต้น

 
โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาจางอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของปัญหาในซินเจียงว่า ซินเจียงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ และนับตั้งแต่ที่จีนได้ก่อตั้งเขตปกครองตนเองเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ในปี 1995 รัฐบาลกลางของจีนได้เสนอนโยบายพิเศษพิเศษสำหรับการพัฒนาซินเจียง ซึ่งได้ทำให้โฉมหน้าของซินเจียงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทั้งมีการพัฒนาระบบการปกครองตนเองของชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในด้านการคุ้มครองทางด้านสิทธิและความเชื่อทางศาสนาของแต่ละกลุ่มชนในซินเจียงอีกด้วย ในปัจจุบันความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติในซินเจียงโดยรวมจัดว่าอยู่ในสภาวะที่ดี มีลักษณะที่เท่าเทียม สามัคคี และเกื้อกูลกันเป็นหลัก นโยบายทางด้านเชื้อชาติและศาสนาของส่วนกลางจึงได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจากชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งในซินเจียงด้วยเช่นกัน

และเกี่ยวกับกรณีที่ทางการจังหวัดสงขลาในภาคใต้ของไทยได้ตรวจพบผู้แสวงหาที่พักพิงที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นชาวจีนอพยพกว่า 200 คนเมื่อวันก่อน ท่านอัครราชทูตฯ จางกล่าวว่าประเด็นการค้ามนุษย์และการอพยพลักลอบเข้าเมืองเป็นเรื่องที่มีสาเหตุความเป็นมาซับซ้อนมาก จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันของประชาคมในระหว่างประเทศเพื่อที่จะป้องกันและปราบปราม ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายของจีนกับไทยก็ได้กำลังทำงานกันอย่างเข้มงวด ในอันที่จะระงับและควบคุมสถานการณ์เช่นนี้ให้ถึงระดับของต้นตอที่มา

Suggest To A Friend
  Print