Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ท่านเอกอัครราชทูตหนิง ฟู่ขุยกล่าวบรรยายในงานสัมมนานานาชาติเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2014-02-17
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ "ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนและได้กล่าวบรรยายในหัวข้อของ "ชุมชนแห่งโชคชะตาของจีนและอาเซียนสู่การสื่อสารสัมพันธ์กัน"

 

ภายในงานฯ ท่านเอกอัครราชทูตหนิงฯ ได้กล่าวว่า ประเทศจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรม, มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน, มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันที่เป็นประโยชน์แก่ทั้ง ฝ่าย, และเป็นชุมชนที่มีโชคชะตาร่วมกันอยู่ ซึ่งทางรัฐบาลจีนนั้นก็ให้ความสำคัญกับมิตรภาพความสัมพันธ์ต่อทางประเทศอาเซียนมาก และจะยืนหยัดในการส่งเสริมสัมพันธ์, ร่วมทุกข์ร่วมสุข, ร่วมมือกันอย่างลึกซึ่ง ไม่ว่าจะในทางการเงินการลงทุน วิทยาการ และการศึกษา, สร้างเส้นทางติดต่อสื่อสารระหว่างจีนกับอาเซียนให้เกิดขึ้น ตลอดจนเส้นทางการค้าขาย การเงิน และการเชื่อมใจ ในทศวรรษอันเลอค่าของการริเริ่มบนสิบปีทองแห่งความร่วมมือ, เพื่อประโยชน์สุขแห่งผู้คนในท้องถิ่นและทั่วโลก

 
ซึ่งงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 
วัน ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักวิชาศิลปะศาสตร์และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ที่ได้ให้เกียรติรับคำเชิญเข้าร่วมการบรรยายยังได้แก่ คุณสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี, คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญกับนักวิชาการของไทย-จีนอีกกว่า 50 ท่าน และยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทย, ตัวแทนธุรกิจ, นักเรียนในท้องถิ่นและนักเรียนจากต่างแดนกว่า 500 คนที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Suggest To A Friend
  Print