Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เอกอัครราชทูตฯ หนิง ฟู่ขุยเข้าร่วม"(งานสัมมนา) สถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อในประเทศไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2557"
2014-01-24
 

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "(ห้องเรียนสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อในประเทศไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2014" ซึ่งนจัดขึ้นโดยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนแห่งชาติของจีน และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งท่านเอกอัครราชทูตฯ หนิงยังได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อหลักอีกด้วย

ท่านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ปี 2013 เป็นอีกปีหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ของจีนกับไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน ที่เป็นไปด้วยดี ทำให้ทั้ง 2 ประเทศยิ่งมีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในทางวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นยิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนและสถาบันขงจื่อ ที่จะมีบทบาทในการเป็นสะพานเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาและอาชีพ ให้เกิดเป็นฉันทมติที่กว้างไกลออกไป ซึ่งสิ่งนี้จะเพิ่มพูนความเข้าใจและมิตรภาพในกันและกันระหว่างคนของทั้ง ประเทศให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างกันยิ่งมีความหมายที่พิเศษและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ท่านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าจากที่ได้ทำการสำรวจและพัฒนามาถึง ปี สถาบันขงจื่อ 12 แห่งและห้องเรียนขงจื่อ 11 แห่งในประเทศไทยล้วนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยทั้งนี้ก็เพราะได้รับความสนับสนุนเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งจากทางราชวงศ์ไทย, ภาครัฐ ตลอดจนสังคมไทย ซึ่งภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับสถาบัน-ห้องเรียนขงจื่อของจีนกับไทยทั้ง ประเทศ ทำให้ห้องเรียนและสถาบันขงจื่อของไทยกลายเป็นเวทีอันสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย

และท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังหวังว่า ความร่วมมือระหว่างทาง (ห้องเรียน) สถาบันขงจื่อของจีนและไทยทั้ง 2 ฝ่ายจะยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม และตั้งใจจริงในการปลูกฝังจิตวิญญาณของงานชุมนุมสถาบันขงจื่อทั่วโลกครั้งที่ อย่างลึกซึ้ง กับถือโอกาสนี้เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านสถาบันขงจื่อ โดยแฝงความตั้งใจลงไปอย่างแรงกล้า โดยไม่ละลดในอันที่จะเสริมสร้างความดึงดูดและอิทธิพลจากหลักคำสอนของทางสถาบัน และแสดงออกซึ่งตัวตนที่แท้จริงของประเทศจีน ที่ส่งเสริมขันติธรรมและการเรียนรู้อารยธรรมของกันและกัน

   
ซึ่งก่อนการสัมมนา ท่านเอกอัครราชทูตยังได้สนทนาอย่างเป็นกันเองกับท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์
 กมลรัตนกุล  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงหัวข้อว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยอีกด้วย

ซึ่งภายในงานยังประกอบไปด้วยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัยประธานห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรฯ, ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากกระทรวงศึกษาธิการ, รวมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการของ (ห้องเรียนสถาบันขงจื๊อในประเทศกว่า 60 ท่านที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

 

Suggest To A Friend
  Print