Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
อุปทูตจางอี้หมิงเข้าร่วมงานฉลองวันตรุษจีนของอาสาสมัครครูสอนภาษาจีนและนักศึกษาจีนในไทย
2014-01-20
 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ท่านจาง อี้หมิง อุปทูตสาธารณรัฐจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยท่านเฉิน เจียง  ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วม "งานฉลองวันตรุษจีนของอาสาสมัครครูสอนภาษาจีนและนักศึกษาจีนในไทย" และยังได้กล่าวคำอวยพรต้อนรับตรุษจีนไว้อย่างน่าประทับใจ

โดยท่านอุปทูตได้กล่าวว่า ปี 2013 เป็นปีที่สำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยปีหนึ่ง ด้วยเป็นปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยดี ส่งผลให้ความร่วมมือในทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของทั้งสองชาติ อาทิ เศรษฐกิจและการค้า, การเกษตรการขนส่งน้ำพลังงานการศึกษาและทวีความกว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และปี 2013 ก็ยังเป็นปีที่มีการเรียนการสอนภาษาภาษาจีนในไทยและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติที่เฟื่องฟูที่สุดปีหนึ่งเลยทีเดียว โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติจีนได้จัดส่งครูสอนภาษาจีน 1,683 คนมายังเมืองไทย ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ทางสำนักงานฯ ได้ส่งอาสาสมัครมาเป็นจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาวจีนที่มาศึกษาเรียนต่อในไทยเกินกว่า 10,000 คน  ซึ่งนับว่าไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนนักศึกษาจีนไปเรียนต่อมากที่สุดอีกด้วย ท่านอุปทูตจางจึงสนับสนุนให้อาสาสมัครและนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย ทำการสอนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนออกไปให้มาก และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนกับไทยให้สืบเนื่องต่อไป

   
ณจาตุรงค์
 ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ยังได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนว่า ท่านรู้สึกขอบคุณทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ที่ได้ให้การสนับสนุนไทยในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับโครงการอาสาสมัคร ตลอดจนการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี คุณจาตุรงค์กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครครูสอนภาษาจีนในไทย 1,683 คน และมีนักศึกษาไทยอีกจำนวนมากที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนหลังจากจบการศึกษา ซึ่งนี่เป็นการสะท้อนถึงความนิยมของนักเรียนและชาวไทยทั้งหมดที่มีต่อการศึกษาภาษาจีน และคุณจาตุรงค์ยังได้กล่าวอีกว่า ในภาคการศึกษาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจะเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาจีนในโรงเรียนขึ้น, ลดขนาดของชั้นเรียนลง, ปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนภาษาจีน และให้ความสำคัญกับความสามารถของนักเรียนไทยในการฟัง, พูด, อ่าน, และเขียนภาษาจีนทั้งหมด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางครูผู้สอนจะทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อฝึกอบรมความสามารถทางภาษาจีนของไทยให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

ภายในงานเลี้ยงต้อนรับ บรรดาอาสาสมัครครูและนักเรียนที่มาศึกษาต่อชาวจีนก็ได้จัดรายการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีสีสัน อาทิเช่น การฟ้อนรำของท้องถิ่น, ดนตรีพื้นบ้าน, ศิลปะการต่อสู้ และงิ้ว เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงความคิดถึงและอวยพรไปยังประเทศจีนอันเป็นแผ่นดินมาตุภูมิ

และภายในงาน ท่านอุปทูตจางยังได้เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงตำราเรียนภาษาจีนและผลงานดีเด่นของนักเรียนนักศึกษาชาวจีนในไทย ที่ทางตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ และพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับท่านรัฐมนตรีจาตุรงค์ในการมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครครูผู้สอนภาษจีนที่มีผลงานดีเด่นรวม 15 ท่าน

   

โดยแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมในงานยังได้แก่ ท่านเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการท่านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ, คุณกำพล เสรฐภักดี (เลี่ยว ซีหลิน) ประธานสมาคมศิษย์เก่าประเทศจีน ตลอดจนอาสาสมัครครูผู้สอนภาษาจีน และนักเรียนชาวจีนที่มาศึกษาต่อในประเทศไทย เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 ท่าน

 

Suggest To A Friend
  Print