Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2014-03-19

สถานทูตจีนปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2557 เนื่องในวันเชงเม้งและวันที่ 14-16 เมษายน 2557 เนื่องในวันสงกรานต์

Suggest To A Friend
  Print