Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เอกอัครราชทูตหนิงเข้าเยี่ยมคารวะรมว.พาณิชย์, รมว.มหาดไทย
2013-10-23

เมื่อเร็วๆ นี้ ท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกคณะรัฐมนตรีคนสำคัญท่านต่างๆ อาทิเช่น ท่านนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ท่านจาตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, และท่านสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น ในวาระโอกาสต่างๆ กัน

โดยเจ้าหน้าที่ของทางไทยได้ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตหนิงที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกทั้งแสดงทัศนคติในเชิงบวกต่อประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือในทางปฏิบัติด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับจีน และมีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นถึงอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรง และรัฐมนตรีท่านอื่นๆ ได้ประเมินผลจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้ว่า ประสบผลสำเร็จอย่างดีและมีนัยยะสำคัญยิ่งนัก เนื่องจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เดินทางมาเยือนประเทศไทยนั้น ทำให้ทางรัฐบาลและประชาชนชาวไทยเห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศจีน ในอันที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงปฏิบัติของไทยกับจีนอย่างตั้งใจจริง ทำให้ความสัมพันธ์ที่เดิมเรียกได้ว่า "ไทยจีนไม่ใช่สิ่งอื่นใด เป็นพี่น้องกันยิ่งสนิทสนมกันขึ้นไปอีก ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีจารุพงศ์ก็กล่าวว่า ทางไทยยินดีที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเรียนรู้จากกันและกันให้มาก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนท่านรัฐมนตรีจาตุรงค์ก็ได้กล่าวว่าความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างจีนกับไทย ถือเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือในทางปฏิบัติอื่นๆ โดยทางราชวงศ์ของไทยอีกทั้งรัฐบาลของทั้ง ประเทศก็ได้ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างเต็มที่และยาวนานตลอดมา ซึ่งก็ยังประโยชน์สุขอันมหาศาลมาสู่ประชาชนของทั้ง ประเทศ จึงหวังว่าทั้ง ประเทศจะยังคงร่วมกันมุ่งมั่นพยายามในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาของไทยกับจีนให้บรรลุผลสืบไป

   

เอกอัครราชทูตหนิงร่วมถ่ายรูปกับท่านนิวัฒน์ธำรง รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์  

เอกอัครราชทูตหนิงร่วมถ่ายรูปกับท่านจารุพงศ์ รมว.มหาดไทย 

 

เอกอัครราชทูตหนิงได้แสดงขอบคุณที่คณะรัฐบาลไทยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกันส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับไทยมาเป็นเวลานานโดยตลอด และตนยินดีร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยและทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ผลลัพธิ์ตามมติที่ท่านผู้นำของทั้ง ประเทศได้ตกลงร่วมกัน และจะกระชับความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกๆ ด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป

   
 เอกอัครราชทูตหนิงร่วมถ่ายรูปกับท่านจาตุรงค์ รมว.ศึกษาธิการ  

  เอกอัครราชทูตหนิงร่วมถ่ายรูปกับท่านสนธยา รมว.วัฒนธรรม 

Suggest To A Friend
  Print