Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เอกอัครราชทูตหนิง ฟู่ขุยและภรรยาเยี่ยมเยียนหอการค้าไทยจีนและสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
2013-09-11

เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่าน ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านหนิง ฟู่ขุย พร้อมด้วยภรรยา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอการค้าไทย-จีนและสมาคมแต้จิ๋ว โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำกลุ่มชาวจีนต่างๆ อันได้แก่ ท่านหลิว จิ่งถิง ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และท่านไช่ ฮั่นเฉียง ประธานกรรมการสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีท่านจาง อี่หมิง อัครราชทูตที่ปรึกษา, ท่านเกา เจิ้นถิง อุปทูตและกงสุลใหญ่, และท่านฟาง เหวินกั๋ว อุปทูตด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเลร่วมเดินทางไปด้วย

   

เอกอัครราชทูตหนิงขึ้นกล่าวปราศรัยที่หอการค้าฯ 

 เอกอัครราชทูตหนิงและภรรยาร่วมถ่ายรูปกับบรรดาสมาชิกหอการค้าฯ
   
 เอกอัครราชทูตหนิงขึ้นกล่าวปราศรัยที่สมาคมแต้จิ๋ว

เอกอัครราชทูตหนิงและภรรยาร่วมถ่ายรูปกับบรรดาสมาชิกสมาคมแต้จิ๋ว 

Suggest To A Friend
  Print