Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เอกอัครราชทูตฯ หนิง ฟู่ขุยเข้าเยี่ยมนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2013-08-27

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านหนิง ฟู่ขุย ว่าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับคุณสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 
โดยคุณสุรพงษ์ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของว่าที่ท่านเอกอัคร-ราชทูตหนิง และยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกำลังนำไปสู่ช่วงเวลาใหม่ของการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์, และความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ มากขื้น ในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน โดยทางไทยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนกับจีน และพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในภูมิภาค

และท่านหนิง ฟู่ขุยได้กล่าวขอบคุณคุณสุรพงษ์ที่ให้ได้เข้าพบ โดยกล่าวชื่นชมพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน อีกทั้งกล่าวว่าไทยและจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งโบราณกาล และปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-จีนก็ได้รับการพัฒนาอย่างราบรื่น ในฐานะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยคนใหม่ ตนจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระดับใหม่ขึ้นไปอีก

Suggest To A Friend
  Print