Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2014-01-16

สถานทูตจีนปิดทำการ เนื่องในวันตรุษจีนตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557

Suggest To A Friend
  Print