Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2013-07-04

สถานทูตจีนปิดทำการในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2556 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Suggest To A Friend
  Print