Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2013-01-25

สถานทูตจีนปิดทำการ เนื่องในวันตรุษจีนตั้งแต่ วันที่ 11 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2556 และ ปิดทำการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องในวันมาฆบูชา

Suggest To A Friend
  Print