Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
ทูตพิเศษประธานาธิบดีจีนถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
2016/10/26
 

                                                    

       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานทูตพิเศษของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เดินทางมาถวายราชสักการะพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย    (ภาพถ่ายโดยหลี่หมางหมาง สำนักข่าวซินหัว)

       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักข่าวซินหัวสาขากรุงเทพ รายงานว่า นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะทูตพิเศษของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง  เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

       ขณะพบปะกับนายณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีของไทย นายหลี่ หยวนเฉากล่าวว่า ความสัมพันธ์จีน-ไทยพัฒนาไปด้วยดีอย่างต่อเนื่องนั้น จะปราศจากพระมหากรุณาธิคุณและการสนับสนุนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรัสว่า "ความสัมพันธ์ไทย-จีนใกล้ชิดกันมากจนมิอาจแยกขาดจากกันได้" การที่จีนกับไทยใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อผลักดันความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้พัฒนาต่อไปนั้น ก็เป็นวิธีการถวายความอาลัยที่ดีที่สุด จีนให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์จีน-ไทยอย่างสูง ทะนุถนอมไมตรีจิตมิตรภาพกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเชื่อว่า มิตรภาพจีน-ไทยจะสืบทอดต่อๆ ไประหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรุ่นแล้วรุ่นเล่า ฝ่ายจีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายไทยสืบทอดมิตรภาพ เพิ่มพูนความเชื่อถือ ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อนำมาซึ่งความผาสุกให้กับประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมากยิ่งขึ้น

       นายณรงค์ พิพัฒนาศัยกล่าวขอบคุณนายหลี่ หยวนเฉาที่เดินทางมาถวายราชสักการะในนามทูตพิเศษประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งของผู้นำ รัฐบาลตลอดจนประชาชนจีนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลและประชาชนไทย พร้อมระบุว่า พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยเสด็จเยือนจีนบ่อยครั้ง มีความผูกพันและความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อจีน จะทรงผลักดันมิตรภาพไทย-จีนให้พัฒนาต่อไปตามรอยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีน ยินดีที่จะร่วมกับฝ่ายจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเท

       ระหว่างการเข้าถวายราชสักการะ ณ พระบรมมหาราชวัง นายหลี่ หยวนเฉาในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน ได้ลงนามแสดงความรำลึกและเคารพนับถือที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

Suggest To A Friend:   
Print