Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
เมืองปักกิ่ง
2005/04/26

เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางทั้งการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม เมืองปักกิ่ง ตั้งอยู่ที่ขอบเขตภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกมีภูเขาล้อมรอบ ภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบภูมิอากาศเขตอบอุ่น ปีหนึ่งแบ่งเป็นสี่ฤดูอย่างชัดเจน ฤดูใบไม้ผลิ มีเวลาไม่นาน ฤดูร้อนมีฝนตกบ่อยๆ อากาศชุ่มชื้น ฤดูหนาวมีเวลายาวนานและหนาวจัด แต่ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่ดีงามที่สุด

ในสมัยซีโจว ก็มีการจัดตั้งเมืองที่นี่ ซื่อจี้ และกลายเป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว หลังจากนั้นพันกว่าปี เมืองจี้ เป็นเมืองที่สำคัญทางทหารและศูนย์กลางการค้าขาย ที่อยู่ภาคเหนือของประเทศจีน ในต้นศตวรรษที่ 10 กลายเป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์ เหลียว 3 ชื่อ เยี่ยนจิง นับตั้งแต่ปี 1115 ถึงปี 1911 เนื่องจากราชวงศ์จิน หยวน มิ้ง ชิง 4 ราชวงศ์ได้ตั้งเมืองหลวงที่ปักกิ่ง ทำให้ปักกิ่งได้สะสมวัฒนธรรมของจีน และมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลกหลายที่ เช่น ประตูเทียนอันเหมิน กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองของโลก ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของปักกิ่ง และของประเทศจีนด้วย กู้กง (เมืองต้องห้าม) ซึ่งเป็น กลุ่มสิ่งก่อสร้างโบราณที่ใหญ่ที่สุดและครบสมบูรณ์ที่สุดของโลก กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (กำแพงเมืองจีนปาตาหลิ่ง มีบางส่วนอยู่ที่ปักกิ่ง)

กู้ กง กำแพงเมืองจีน สถานที่มีซากวัตถุมนุษย์วานรปักกิ่งโจวโย่วเตี้ยน สวนอี๊

เหอหยวน หอฟ้าเทียนฐาน ได้รับการจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากองค์กรการศึกษาวิทยา

ศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยน

จากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

Suggest To A Friend:   
Print