Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
ดินแดนและแร่ธาตุ
2005/04/26

เวลาบรรยายดินแดนและแร่ธาตุของประเทศจีนก็จะใช้ตัวเลขที่เป็นมหาศาลบ่อยๆ ไม่ว่าที่นา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทุ่งกว้างหรือทะเลทรายที่เปล่าเปลี่ยว ของประเทศจีนมีพื้นที่มากมหาศาล ที่นาส่วนมากอยู่ที่ภาคอีสาน ทุ่งหญ้าส่วนมากอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคตะวันตก ส่วนป่าไม้ส่วนมากอยู่ที่

ไกลๆ ของภาคอีสานกับภาคตะวันตกเฉียงใต้

ประเทศจีนตอนนี้มีที่นา 130.04 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งรวมอยู่ที่ที่ราบตุงเป่ย ที่ราบหัวเป่ย ที่ราบฉางเจียงจุงเซี่ยโหยว สันดอนสามเหลี่ยมจูเจียง ท้องกะทะเสฉวน ที่ราบตุงเป่ย ที่มีพื้นที่ 3 แสน 5 หมื่นตารางกิโลเมตรเป็นที่ราบใหญ่ที่สุดของจีนที่ดินส่วนมากเป็นสีดำมีปุ๋ยโดยปลูกข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าเกาหลียง ต้นป้ายและผักหวาน ที่ดินของที่ราบหัวเป่ยส่วนมากเป็นสีน้ำตาลและลึก พืชการเกษตรมีข้าวสาลีข้าวโพด ข้าวเดือย ต้นฝ้าย เป็นต้น ที่ราบฉางเจียงจุยเซียโหยว มีลักษณะภูมิประเทศราบเรียบและต่ำ มีแม่น้ำทะเลสาบอยู่ทั่ว เป็นแหล่งที่ปลูกข้าวนาน้ำและที่เลี้ยงปลา

น้ำจืด ซึ่งได้สมญานามว่า "บ้านเกิดข้าวปลา" นอกจากนั้นยังเป็นที่ปลูกต้นชาและที่เลี้ยงตัวไหม ท้องกะทะเสฉวน ที่มีนามว่า "ประเทศในสวรรค์" มีที่ดินเป็นสีม่วง อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้น สามารถปลูกพืชการเกษตรได้ทั้งปี เป็นที่ที่ผลิตข้าวนาน้ำ ผักกวางตุ้ง และอ้อยมาก สันดอนสามเหลี่ยมจูเจียง ปลูกข้าวนาน้ำมาก ปีหนึ่งเก็บได้ 2-3 ครั้ง

ป่าไม้ของประเทศมีพื้นที่ไม่มากนักมีประมาณ 158.94 ล้านเฮกตาร์ ภูเขาต้าซิงอันหลิ่ง ภูเขาเสี่ยวซังอันหลิ่ง และภูเขาฉางไป๋ซาน ของภาคอีสานเป็นเขตป่าไม้ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศจีน โดยมีป่าต้นใบเข็มเยอะมาก เช่น ต้นสนแดง ต้นสนลั่วเย่ ต้นสนหวงฮัว และยังมีป่าต้นใบกว้าง เช่น ต้นไป๋หัว ต้นซั่วมู่ ต้นฉ่วยฉูหลิว ต้นหยาง ต้นหยู ป่าไม้ธรรมชาติที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้เป็นเขตใหญ่ อันดับที่สองของประเทศจีน ส่วนใหญ่เป็นต้น หยุนซัน เสิงชัน ต้นสน และยังมีต้นไม้ที่หายาก เช่น ต้นสัก ต้นสื่อถาน ต้นจาง ต้นหนัน ต้นหงมู่ เป็นต้น สิบสองบันนาซึ่งอยู่ที่ภาคใต้ของมณฑลยูนานเป็นเขตป่าไม้

ต้นใบกว้าง ซึ่งมีน้อยมากในประเทศจีน โดยมีพืช 5,000 กว่าชนิด ได้รับสมญานามว่า "ราชอาณาจักรแห่งพืช"

ทุ่งหญ้าของประเทศจีนมีพื้นที่ 400 ล้านเฮกตาร์ในทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ ระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความยาว 3,000 กว่ากิโลเมตร นั้น มีเขตฐานเลี้ยงสัตว์หลายที่ ทุ่งหญ้ามองโกในเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ธรรมชาติที่ใหญี่ที่สุดของประเทศจีน โดยเลี้ยงวัวซานเหอ ม้าซันเหอ และแกะมองโก ที่มีชื่อเสียง

ที่นา ป่าไม้ และทุ่งหญ้าของประเทศจีนมีพื้นที่อยู่แถวหน้าของโลก แต่เนื่องจากมี

ประชากรเยอะ พอเฉลี่ยต่อคนก็เหลือตัวเลขไม่เท่าไหร่ โดยเฉพาะที่นามีแค่ 1/3 ของระดับเฉลี่ยต่อคนของ

โลก

แร่ที่รู้จักกันในโลกสามารถหาเจอที่ประเทศจีนได้หมด และยังมีอย่างอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้ แร่ที่รู้ปริมาณสะสมมี 156 ชนิด ซึ่งปริมาณสะสมทั้งหมดเป็นอันดับที่สามของโลก ถ่านหิน เหล็ก อลูมิเนียม สทีเปียม โมลิบดินัม แมงกานีส ดีบุก ตะกั๋ว สังกะสี ปรอท เป็นต้น ที่เป็นแร่หลัก มีปริมาณสะสมอยู่แถวหน้าของโลก ในนั้น ถ่านหินมีประมาณสะสมอย่างน้อย 1,003,300 ล้านต้น ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่มณฑลซานซีกับเขตปกครองตนเองมองโกในมีปริมาณสะสมมาก

ที่สุด แร่เหล็กมีปริมาณสะสมอย่างน้อย 45,700 ตัน ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ น้ำมันปิโตเลียม ก๊าซธรรมชาติ หินน้ำมัน ฟอสฟอรัส และซัสเฟอร์ ก็มีประมาณสะสมอย่างอุดมสมบูรณ์ น้ำมันปิโตเลียมส่วนมากแฝงอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และโครงสร้างผืนแผ่นดินใหญ่ที่ติดทะเลของภาคใต้ตามลำดับ โลหะที่ติดดินน้อยมีปริมาณ

สะสมเยอะกว่าปริมาณทั้งหมดของประเทศอื่น

Suggest To A Friend:   
Print