Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
กองทัพปลดแอกประชาชนจีนส่งเวชภัณฑ์เร่งด่วนแก่กองทัพไทยเพื่อต่อสู้โควิด-19
2020/05/13

เพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและกองทัพไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมาธิการทหารกลางของจีนอนุมัติให้กองทัพปลดแอกประชาชนจีนส่งครื่องบินลำเลียงแบบ Y-20 ขนส่งเวชภัณฑ์มายังกองทัพไทยอย่างเร่งด่วนในวันที่ 12 พฤษภาคมตามคำร้องขอของกองทัพไทย อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดอุณหภูมิ หมวกกันน็อกอัจฉริยะตรวจวัดอุณหภูมิ ชุดทดสอบกรดนิวคลีอิก หน้ากากอนามัย หน้ากากพลาสติกแบบเต็มใบ แว่นป้องกันทางการแพทย์ ชุดPPE ถุงมือทางการแพทย์ และรองเท้าสำหรับป้องกันการติดเชื้อทางการแพทย์ เป็นต้น ผู้นำกระทรวงกลาโหมไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเดินทางไปต้อนรับที่สนามบิน และเข้าร่วมพิธีส่งมอบ

ผู้นำสถานทูตจีน ฯ กล่าวว่า ไวรัสไม่มีพรมแดน เป็นศัตรูร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ในการต่อสู้ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและความผาสุกของมวลมนุษยชาติ รวมถึงการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของโลกครั้งนี้ ความสามัคคีและความร่วมมือกันถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ประเทศจีนได้ยึดถือแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ จีนได้เสียสละและพยายามอย่างสุดความสามารถและสร้างผลงานที่สำคัญ เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดทั่วโลก จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน จีน-ไทยและประชาชนทั้งสองประเทศต่างก็ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีโชคชะตากรรมร่วมกัน และรับมือกับความทุกข์ยากและความท้าทายนี้ไปด้วยกัน กองทัพจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคระบาดกับกองทัพของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย เราจะใช้แสงอาทิตย์ร่วมกันในการขับไล่หมอกควันแห่งการแพร่ระบาดของไวรัส และปกป้องบ้านเกิดร่วมกันของมนุษยชาติด้วยพลังแห่งความสามัคคี

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวยกย่องความสำเร็จในการต่อต้านโรคระบาดของจีน ในการต่อสู้กับโรคระบาด ประชาชนและกองทัพของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน นี่เป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพครอบครัวญาติพี่น้อง ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลจีน ประชาชนชาวจีนและกองทัพจีนสำหรับการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีค่าและแบ่งปันประสบการณ์ ยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอีกด้วย

Suggest To A Friend:   
Print