Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคระบาดให้กับหน่วยงานต่างๆของไทย
2020/04/05

เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 สถานทูตจีนได้นำส่วนหนึ่งของเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มีสำรองไว้ใช้เอง เช่นหน้ากากN95 และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง บริจาคให้กับสำนักพระราชวัง รัฐสภา กระทรวงการต่างประเทศ ศุลกากรท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสนามบิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศิริราช รวมไปถึงสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”ประชาชนจีนจะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทยโดยตลอด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พวกเราจะสามารถเอาชนะโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน

Suggest To A Friend:   
Print