Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
มูลนิธิด้านกุศลของจีนช่วยเหลือประเทศไทยต่อสู้กับโรคระบาด
2020/03/31
เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโรคโควิด-19 ภายใต้การประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mammoth Foundationของจีนได้บริจาคอุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ที่พัฒนาโดยBGIของจีนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไทย สิ่งของที่บริจาคได้ส่งถึงและมอบให้กับฝ่ายไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
Suggest To A Friend:   
Print