Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
มูลนิธิด้านกุศลของจีนช่วยเหลือไทยต่อสู้กับโรคระบาด
2020/03/26

เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโรคโควิด-19 มูลนิธิด้านกุศลของจีนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ภายใต้การประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มูลนิธิแจ็คหม่า(Jack Ma Foundation) และมูลนิธิอาลีบาบา(Alibaba Foundation)บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับฝ่ายไทย รวมทั้งหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งเวชภัณฑ์ดังกล่าวได้ส่งถึงกรุงเทพฯในวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

 

Suggest To A Friend:   
Print