Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ร่วมกันเอาชนะไวรัส สร้างชุมชนร่วมชะตากรรม โดย ฯพณฯ หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน
2020/02/21

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ฯพณฯ หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศสมัยพิเศษเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ฯพณฯ หวัง อี้ กล่าวว่า ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและรัฐมนตรีการต่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศมารวมตัวกันที่นี่เพื่อจัดการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศสมัยพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ประเทศจีนและอาเซียนเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงร่วมชะตากรรมกันมายาวนาน แต่ไหนแต่ไรมาเราปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีการพึ่งพาอาศัยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โรคระบาดนั้นไม่มีพรมแดน ไม่มีการเผชิญกับเชื้อไวรัสอย่างโดดเดี่ยว เชื้อไวรัสเป็นศัตรูร่วมกันของเรา จากสถานการณ์ในขณะนี้ เราจะต้องเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากร่วมกัน จะต้องเพิ่มความร่วมมือที่ใกล้ชิดและกระตือรือร้นมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณูปการต่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในประเทศภูมิภาค และการสาธารณสุขโลก

หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้นำและรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนทุกแวดวงสังคมต่างก็ได้แสดงความห่วงใย สนับสนุนและมอบกำลังใจให้กับประเทศจีนในการต่อสู้กับโรคระบาด “มิตรแท้ย่อมเห็นกันในยามยาก” พวกเราจะจดจำมิตรภาพและความช่วยเหลือจากมิตรประเทศเหล่านี้อย่างไม่มีวันลืมเลือน

เรามีความเชื่อมั่นว่าการแพร่ระบาดของโรคจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีน - อาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ถาวร พวกเราจะสามารถใช้โอกาสในการเอาชนะโรคระบาดร่วมกันได้อย่างแน่นอน เพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างจีนและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกขั้นหนึ่ง ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีน – อาเซียนสู่ระดับที่สูงขึ้น และสร้างชุมชนร่วมชะตากรรมที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Suggest To A Friend:   
Print