Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแนะนำเรื่องการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศสมัยพิเศษเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2020/02/19

ฯพณฯ หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีการต่างประเทศจีนกำหนดจะเดินทางไปกรุงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศสมัยพิเศษเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ร่วมกับ ฯพณฯ โฮเซ่ เรนเน่ ดี. อัลเมนดราส (H.E. Mr. Jose Rene D. Almendras) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศผู้ประสานงานจีน-อาเซียน ทั้งนี้จะมีรัฐมนตรีการต่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศเข้าร่วม ซึ่งในระหว่างช่วงการประชุมนี้ ยังมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระหว่างจีนกับอาเซียนอีกด้วย

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลจีนแสดงออกถึงท่าทีที่มีความรับผิดชอบสูงต่อประชาชนจีนและประชาคมโลก คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเสมอ มีการใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมได้อย่างครอบคลุม เข้มงวด ถี่ถ้วนที่สุด และประสบผลสำเร็จอย่างดี จนกระทั่งถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศจีนยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นอกมณฑลหูเป่ยลดลงมาเป็น 12วัน ติดต่อกันแล้ว จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายดีมีกว่า 8,000 คน อัตราการเสียชีวิตของทั้งประเทศถูกควบคุมอยู่ที่ร้อยละ 2.29 อัตราการเสียชีวิตนอกมณฑลหูเป่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.55 นี่เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ สามารถที่จะรักษาและควบคุมได้ ฝ่ายจีนมีความมั่นใจ มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะในการต่อสู้กับโรคระบาดนี้

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ฯพณฯ หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีการต่างประเทศจีน กล่าวในระหว่างการประชุมความมั่นคงมิวนิกครั้งที่ 56ว่า นี่เป็นยุคของการผสมผสานซึ่งกันและกันระหว่างความปลอดภัยแบบดั้งเดิมและความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม และก็เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับโลกไปด้วยกัน ทุกประเทศร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมชะตากรรมด้วยกัน มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด และไม่มีประเทศใดสามารถอยู่รอดได้เพียงลำพัง

ภายใต้แนวคิดของการร่วมชะตากรรมของมนุษยชาติ ประเทศจีนได้ประสานงานกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิด และร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศสมาชิกอาเชียน เช่น ประเทศไทยได้แสดงการสนับสนุนประเทศจีนและให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าประเทศจีนและอาเซียนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี แสดงออกถึงมิตรภาพอันล้ำค่าในยามทุกข์ยาก ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศสมัยพิเศษภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นถึงสำนวนที่ว่า“ลงเรือลำเดียวกัน ” มีความแน่วแน่และปณิธานมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากร่วมกัน

ในระหว่างการประชุม ฯพณฯ หวัง อี้ จะชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการที่แข็งแกร่งของจีนเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการร่วมรับมือกับโรคระบาด ผลักดันประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมร่วมกัน รักษาการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นปกติ สำรวจการจัดตั้งกลไกระยะยาวสำหรับความร่วมมือด้านสาธารณสุข การประชุมนี้จะสร้างคุณูปการต่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในประเทศภูมิภาค และการสาธารณสุขโลก

Suggest To A Friend:   
Print