Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
นายหยาง ซิน อุปทูตจีนชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมาตรการรับมือของฝ่ายจีน
2020/02/17

วันที่12 เดือนกุมภาพันธ์ นายหยาง ซิน อุปทูตจีนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มาตรการป้องกันและการควบคุมของฝ่ายจีน และความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระหว่างจีน-ไทย

นายหยาง ซินกล่าวว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้นำจีน เช่นประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และมองความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเสมอ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบสูง ใช้มาตรการที่ครอบคลุมและเข้มงวดที่สุด โดยมีมาตรการหลายด้านได้ทำในระดับที่เหนือล้ำกว่าข้อแนะนำขององค์กรอนามัยโลก จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรอนามัยโลกและประชาคมโลก ขอขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือฝ่ายจีนในการต่อสู้กับโรคระบาดนี้ จีนมีความมั่นใจ มีศักยภาพ และความมุ่งมั่นที่จะสามารถเอาชนะในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎรยกย่องมาตรการของฝ่ายจีน และชื่นชมที่ฝ่ายจีนใช้ท่าทีที่เปิดกว้างและโปร่งใสในการรับมือกับโรคระบาดนี้ จึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำอย่างแข็งขันของรัฐบาลจีน ฝ่ายจีนจะสามารถเอาชนะโรคระบาดนี้ไปได้โดยเร็ววัน

Suggest To A Friend:   
Print