Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ฯพณฯหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนได้โทรศัพท์สนทนากับ ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทย
2020/02/06

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ฯพณฯหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศจีนได้โทรศัพท์พูดคุยสนทนากับ ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยตามการนัดหมายของทางการไทย

ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยได้กล่าวแสดงการสนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลจีน และได้ย้ำว่า ในห้วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ฝ่ายไทยยินดีที่จะยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวจีน และเชื่อมั่นว่าฝ่ายจีนจะสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความปกติโดยเร็วที่สุด ฝ่ายไทยยินดีที่มอบความช่วยเหลือทุกๆ ด้านที่จะเป็นไปได้ ให้กับฝ่ายจีน

ฯพณฯหวัง อี้ได้แสดงความขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้สนับสนุนประเทศจีนอย่างเข้มแข็ง รวมถึงได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มาช่วยเหลือฝ่ายจีน ท่านชี้ว่า"จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งประสบปัญหาความยากลำบาก อีกฝ่ายหนึ่งมักจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เหมือนกับตนเองกำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันอยู่ เมื่อหลายปีก่อน ประเทศจีนกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนเคยจับมือกันเอาชนะปัญหาการแพร่ระบาดของโรค SARSและเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานการณ์ที่มีความท้าทายครั้งใหญ่ และรวมถึงครั้งนี้ด้วย เราก็ย่อมสามารถมีความสามัคคีและร่วมมือกันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ฝ่ายจีนได้คำนึงถึงท่าทีในการแสดงความรับผิดชอบสูงสุดทั้งต่อประชาชนชาวจีนในประเทศและประชาชนทั่วโลก ปัจจุบัน จีนกำลังร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ในการต่อสู้กับโรคระบาดนี้ด้วยมาตรการที่ครบถ้วนที่สุดและเข้มงวดที่สุด มาตรการหลายด้านได้ทำในระดับที่เหนือล้ำกว่าข้อแนะนำขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากองค์กรอนามัยโลกและรัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมถึงประชาคมโลก ปัจจุบันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ กำลังเห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจน อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อสามารถควบคุมให้น้อยกว่า 2.1% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเหตุการณ์การระบาดของโรคระบาดที่รุนแรงชนิดอื่นๆ ในโลก จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายขาดมีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อชนิดนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อมีแนวโน้มลดน้อยลง เรามีขีดความสามารถและมีความมั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในสงครามต่อต้านไว้รัสนี้ได้อย่างแน่นอน

ฯพณฯหวัง อี้ยังกล่าวอีกว่า ฝ่ายจีนจะยังคงยึดมั่นในท่าทีการทำงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส เสริมสร้างความร่วมมือด้านสุขอนามัยในระดับสากลอย่างกระตือรือร้น ขณะที่จีนและไทยเป็นทั้งเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรประเทศที่สนิทสนมกัน ประเทศจีนจะยังคงดูแลสุขภาพของชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศจีน เหมือนกับที่ได้ปกป้องดูแลประชาชนของจีนเอง

Suggest To A Friend:   
Print