Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งสารแสดงความเสียใจต่อ ฯพณฯ ลี่ จ้านซู ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
2020/02/02

เมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งสารแสดงความเสียใจต่อ ฯพณฯ ลี่ จ้านซู ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

ฯพณฯ ชวน หลีกภัยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆของจีน โดยเชื่อมั่นว่าภายใต้มาตรการที่เด็ดขาดและการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ จีนจะประสบความสำเร็จในการต่อสู้การแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสฯได้อย่างแน่นอน หวังว่าประชาชนชาวจีนมีสุขภาพอนามัยดีและผ่านพ้นวิกฤตอย่างเร็วที่สุด ในเวลาอันยากลำบากนี้ ประชาชนชาวไทยจะให้ความสนับสนุนพีน้องชาวจีนอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม

Suggest To A Friend:   
Print