Home > รายงานพิเศษ > คอลัมน์ข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยส่งสารแสดงความเสียใจต่อนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง
2020/02/02

เมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยส่งสารแสดงความเสียใจต่อ ฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย แสดงความเสียใจต่อนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงและประชาชนชาวจีน พร้อมกล่าวว่าความสัมพันธ์จีน-ไทยมีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ เชื่อมั่นว่าประชาชนชาวจีนย่อมจะเอาชนะโรคระบาดนี้ได้และประเทศจีนจะแข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไป ฝ่ายไทยขอแสดงความชื่นชมที่ฝ่ายจีนได้ดูแลชาวไทยในเมืองอู่ฮั่นและเมืองอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้อย่างดี ไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนแก่ฝ่ายจีนในการรับมือต่อสู้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯนี้

Suggest To A Friend:   
Print