Home > รายงานพิเศษ > สนับสนุนทวีปแอฟริกาต้านภัยอีโบล่า
สนับสนุนทวีปแอฟริกาต้านภัยอีโบล่า: ความรวดเร็วของจีนเป็นที่น่ายกย่อง
2014/11/27

มีคำกล่าวของจีนที่ว่า

“ความคล่องแคล่วและรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำสงคราม” ในระยะเวลาหลายทศวรรษมานี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างเมือง หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น ล้วนเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ถึง “ความรวดเร็วของจีน” และ ในสังคมสมัยใหม่นี้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าครั้งใหญ่ นับเป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งทางการจีนเองก็ได้เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตกเป็นประเทศแรก ๆ และได้รับคำชื่นชมจากประชาคมโลกอย่างแพร่หลาย

การดำเนินการช่วยเหลือทวีปแอฟริกาต่อสู้ยับยั้งเชื้ออีโบล่าในครั้งนี้ของทางการจีน สะท้อนให้เห็นถึงความรวดเร็วใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

ประการแรก คือ การมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว กล่าวคือ ในเดือนเมษายน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในแถบทวีปแอฟริกาตะวันตกและทางการจีนก็ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ในเดือนสิงหาคม ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าเพิ่มขึ้นทวีคูณ ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากประเทศมหาอำนาจตะวันตก แต่ในทางกลับกัน ทางการจีนได้ประกาศเป็นผู้นำในการให้ความช่วยเหลือประเทศกินี ประเทศเซียร์ราลีโอน และประเทศไลบีเรียอีกครั้ง โดยการมอบเงินบริจาค จำนวน 30 ล้านหยวน (หรือประมาณ 150 ล้านบาท) เพื่อเร่งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อาทิ ชุดป้องกันการติดเชื้ออีโบล่า ยาฆ่าเชื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ ยารักษาโรค เป็นต้น

ประการที่สอง คือ การขนส่งที่รวดเร็ว กล่าวคือ ภายหลังการประกาศแผนการช่วยเหลือรอบที่ 2 ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ รัฐบาลจีนได้เช่าเครื่องบินเหมาลำ เพื่อขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้ง 3 ประเทศ ต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง ผู้นำประเทศจีนประกาศแผนการช่วยเหลือรอบที่ 4 จากนั้นในวันที่ 26 และ 29 ตุลาคม ทางการจีนได้เช่าเครื่องบินเหมาลำ จำนวน 3 ลำ เพื่อขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 เตียงและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไปยังศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ณ ประเทศไลบีเรีย

ประการที่สาม คือ การก่อสร้างที่รวดเร็ว กล่าวคือ ทางการจีนได้ส่งมอบห้องปฏิบัติการชีวภาพเคลื่อนที่อย่างทันท่วงทีและดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการชีวภาพแบบถาวรกับศูนย์สังเกตุการณ์ให้กับประเทศเซียร์ราลีโอน เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณสุขและเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่า ขณะนี้วัสดุก่อสร้างและบุคคลากรที่มีความชำนาญในการก่อสร้างเดินทางมาถึงประเทศไลบีเรียแล้ว บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน 30 วัน อีกทั้ง ทางการจีนยังได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชุดแรก จำนวน 160 คน ซึ่งทีมแพทย์ชุดนี้จะเดินทางถึงประเทศไลบิเรียในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน

ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของทางการจีนยังสะท้อนให้เห็นถึงหลัก “ความจริงใจ ความเป็นพี่น้อง ความไว้วางใจและได้ผลจริง” ซึ่งเป็นนโยบายของทางการจีนที่มีต่อทวีปแอฟริกาและถือเป็นมิตรภาพอันจริงใจระหว่างความสัมพันธ์จีนกับแอฟริกา อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวก็ได้รับการยกย่องทั้งจากประเทศในทวีปแอฟริกาและในระดับนานาชาติ นางอาว่า มารี โคลเซค (Awa Marie Coll Seck) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเซเนกัล กล่าวว่า “ในขณะที่เรากำลังเร่งต่อสู้กับเชื้ออีโบล่าอย่างสุดกำลัง รัฐบาลจีนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเรา ทางเราซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก” รวมถึงนายฟรองซัว ไอโบวี (François Ibovi) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศคองโก ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับความช่วยเหลืออันเสียสละและยกย่องทางการจีนที่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา

ขณะเดียวกัน การเข้าช่วยเหลือของทางการจีนยังแสดงถึงบทบาทของผู้นำในระดับนานาชาติ ประเทศตะวันตกหลายประเทศต่างยอมรับว่ามีการตอบสนองที่ค่อนข้างช้าและมาตราการที่ยังไม่เด็ดขาดในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่า ซึ่งควรศึกษาวิธีการและประสบการณ์จากประเทศจีน นักวิชาการชาวเยอรมันกล่าวว่า ทางการจีนไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงการทำการค้ากับแอฟริกา แต่ยังหมายรวมถึงสาธารณสุขของทวีปแอฟริกาด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมิตรแท้ของทวีปแอฟริกา และ หนังสือพิมพ์ Financial Times ของประเทศอังกฤษรายงานว่า ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของทางการจีน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมด้านมนุษยธรรมในระดับสากล ซึ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

อาจกล่าวได้ว่า การช่วยเหลือและร่วมต่อสู้ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าในทวีปแอฟริกาของทางการจีนในครั้งนี้ เป็นการวางหมากที่สวยงามของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Suggest To A Friend:   
Print