Home > วีซ่าประเทศจีน
ประกาศวันหยุด

ถานทูตจีนปิดทำการวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนื่องในวันวิสาขบูชา

Suggest To A Friend:   
Print