Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สอง การทำข่าวต่างด้าว
หก ขั้นตอนและระเบียบการรับพิจารณาการสัมภาษณ์ข่าวกิจกรรมการเดินทางไปเยี่ยมเยือน ที่สำคัญของผู้นำจีน
2005-01-25

1 นักข่าวต่างด้าวประจำปักกิ่งทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาติจากกรมข่าวสารแล้วสามารถไป สัมภาษณ์ข่าวพิธีการไปจาก-กลับมา เวลาผู้นำจีนมีการออกเดินทางเยี่ยมเยือนครั้งสำคัญ ที่มหาศาลาประชาคม โดยถือบัตรนักข่าวต่างด้าวไว้

2 นักข่าวต่างด้าวประจำปักกิ่งถ้าไปติดตามสัมภาษณ์ข่าวกิจกรรมการออกเดินทางเยี่ยมเยือน ครั้งสำคัญของผู้นำจีนสามารถไปสอบถามและสมัครที่หน่วยงานเกี่ยวข้องของกรมข่าวสาร โดยล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เราในการออกหนังสือ แจ้งให้สถาทูตประจำเมืองจีน ของประเทศที่ไปเยี่ยมเยือนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักข่าวในการไปขอทำวีซ่า

3 ในระหว่างการเยี่ยมเยือนกรมข่าวสารจะอำนวยความสะดวกแก่นักข่าวในการทำสัมภาษณ์ ข่าวอย่างเต็มที่ โดยมีการเสนอกำหนดการของกิจกรรม ข้อมูลและบทปราศรัยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักข่าว และเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการพบปะเจรจาระหว่างผู้นำสองประเทศ ให้แก่นักข่าวที่ติดตามสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสม นักข่าวต่างด้าวเวลาไปสัมภาษณ์ข่าว กิจกรรมการออกเดินทางเยี่ยมเยือนของผู้นำจีนต้องจัดการเรื่องพาหนะการเดินทางและอาหาร ที่พัก และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

Suggest To A Friend
  Print