Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สอง การทำข่าวต่างด้าว
หนึ่ง พิธีการยื่นคำขอและระเบียบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ ผู้นำสำคัญของประเทศ
2005-01-25

17 เดือนกรกฏาคม 2001

กรมข่าวสารรับผิดชอบในการรับและพิจารณาคำร้อง สัมภาษณ์ข่าวผู้นำสำคัญของประ เทศจากนักข่าวประจำเมืองจีนอย่างถาวรขององค์กรข่าวสารต่างประเทศ

1 ถ้าหากนักข่าวต่างด้าวประจำถาวรมีความประสงค์ที่จะสัมภาษณ์ผู้นำสำคัญของประเทศ ต้องยื่นคำร้องขอสัมภาษณ์ข่าวต่อกรมข่าวสารล่วงหน้า 3 อาทิตย์ เนื้อหาในการยื่นขอต้องประกอบ ด้วยชื่อ นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่ของนักข่าว องค์กรข่าวสารที่สังกัดอยู่ จะไปสัมภาษณ์ผู้นำท่านได และสาระสำคัญในการสัมภาษณ์ และอื่นๆ

2 หลังจากได้รับคำขอของนักข่าวแล้ว กรมข่าวสารจะจัดแผนรายละเอียดตามแต่ ละกรณีไป

3 ถ้านักข่าวที่มาเยี่ยมเมืองจีนระยะสั้นมีความประสงค์ที่จะสัมภาษณ์ข่าวผู้นำสำคัญของ ประเทศต้องยื่นคำร้องให้กับสถาทูตจีนประจำเมืองนอกหรือหน่วยงานต้อนรับล่วงหน้าก่อน

Suggest To A Friend
  Print