Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สาม ความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินชีวิต
ห้า การเข้าเรียนของบุตร
2005-01-25

ถ้าหากลูกของคุณอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนแล้ว อยากจะเข้าเรียนที่ปักกิ่ง จะมีโรงเรียน สามประเภท สามารถให้เลือกได้ คือ โรงเรียนที่ทางจีนเปิดให้ต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสถานทูต โรงเรียนที่ทางจีนเปิดให้ต่างประเทศรับทั้งนักเรียนจีนและนักเรียนต่าง ชาติ โดยในโรงเรียนมีสำนักงานนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ หรือไม่ก็มีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม นักเรียนต่างชาติ ค่าเรียนต่อไปอยู่ที่ประมาณ 1,000-3,000 ดอลล่าห์ สหรัส ใช้ภาษาสองภาษาในการสอน โดยถือภาษาจีนเป็นหลัก

โรงเรียนที่ทางจีนเปิดให้ต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลที่หนึ่ง กรุงปักกิ่ง ที่อยู่ เลขที่ 19 ซอย วังจือหมา อำเภอ ตุงเฉิง เบอร์โทร 64041851

โรงเรียนประถมฟังเฉ่าตี้ ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนน รื่อฐานเป่ยลู่ เบอร์โทร 65094328

โรงเรียน ที่ 55 กรุงปักกิ่ง ที่อยู่ เลขที่ 12 ถนน ซินจุงเจีย ตุงจือเหมินไว่ เบอร์โทร 64169531

Suggest To A Friend
  Print