Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สาม ความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินชีวิต
หนึ่ง การเช่าหรือซื้อที่พักและห้องทำงาน
2005-01-25

นักข่าวต่างด้าวประจำปักกิ่งและองค์กรข่าวสารเช่าที่พักและห้องทำงาน สามารถยื่นคำ ร้องและความต้องการรายละเอียดในลักษณะลายลักษณ์อักษรให้กับบริษัท บริการบ้านพัก บุคคลทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปักกิ่ง ให้เขาจัดการ บริษัทนี้สามารถเสนอบ้าน พักที่เหมาะสมให้แก่คุณ ในขณะเดียวกันรับผิดชอบการดูแลรักษา ซ่อมแซม ที่พักอาศัย หรือ ไม่ก็สามารถเช่าหรือซื้อบ้านสำหรับจำหน่ายให้แก่ชาวต่างชาติ ภายในเขตอำเภอเฉาหยาง และอำเภอตุงเฉิง ถ้าหากจะเปลี่ยนที่พักหรือสถานที่ทำงาน ควรแจ้งให้ศูนย์ข่าวสารทราบ ในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับนักข่าวประจำเซี้ยงไฮ้และกวางตุ้ง ควรดำเนินการ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

บริษัทบริการบ้านพักบุคคลทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปักกิ่ง

ที่อยู่ เลขที่ 223 ถนนเฉาเน่ยต้าเจีย อำเภอตุงเฉิง กรุงปักกิ่ง

เบอร์โทร 65324849 , 65321040

แฟกส์ 65594620

Suggest To A Friend
  Print