Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สี่ หน่วยงานติดต่อ
ห้า สำนักงาน นิเทศน์สัมพันธ์ของมณฑลเขตปกครองตนเอง และเมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรง
2005-01-25

ชื่อ

เบอร์โทร

แฟกส์

แผนกข่าวสารระหว่างประเทศ ของสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์กรุงปักกิ่ง

01065192608/9

01065129604

แผนกวัฒนธรรมข่าวสารสำนักงาน นิเทศน์สัมพันธ์เซี้ยงไฮ้

02162562522

02162562522

แผนกวัฒนธรรมข่าววารสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เทียนสิน

02223314764

02223300144

แผนกบริกาสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ มณฑลเหอเป่ย

03115814854

03115812234 

แผนกข่าวสารสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลซานซี

03514040469

03514043374

แผนกต้อนรับแขกต่างชาติสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เขตปกครองตนเองมองโกล

04716962525

04716944583/6968313 

สำนักงานข่าวสารและต้อนรับแขกต่างชาติสำนัก งานนิเทศน์สัมพันธ์มณฑลเหลียวหนิง

02486892754

02486893864 

สำนักงานเลขานุการวัฒนธรรมสำนักงานนิ เทศน์สัมพันธ์มลฑจี๋หลิน

04318905485/8906708

04312711906 

สำนักงานวัฒนธรรมข่าวสารสำนักงาน นิเทศน์สัมพันธ์มณฑลเฮยหลงเจียง

04513634113

04513643942 

สำนักงานข่าวสารและต้อนรับแขกต่างชาติ สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ มณฑลเจียนซู

0253435921ต่อ 2403

0253429046,

สำนักงานวัฒธรรมข่าวสารสำนักงาน นิเทศน์สัมพันธ์มณฑลเจ้อเจียง

057187054927 /25

057185156432

สำนักงานวัฒนธรรมบริการของสำนักงาน นิเทศน์สัมพันธ์มณฑลฮกเกี้ยน

05917836156/7814712

05917814939 

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลเจียงซี

07916224669

07916224679 

สำนักงานบริการของสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลซานตุง

05316061748/6062116

05316902739 

สำนักงานบริหารและข่าวสารต่างประเทศสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลเหอหนาน

03715688837/5942201

03715942201 

สำนักงานบริการสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลหูเป่ย

02787813054

02787811262 

สำนักงานข่าวสารและวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลหูหนาน

07312216003

07314442579 

สำนักงานข่าวสารและวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลกวางตุง

02081923597/ 81923563

02081861569

สำนักงานบริการของสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง กวงซี

07715623636

07715629270 

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลไหหลำ

089865396501/5396597

089865342361 

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เมืองชงชิ่ง

02363850986 

02363852544

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลเสฉวน

0284356884

0284356883 

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลกุ้ยโจว

08516613824

08516614121

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลยุนนาน

08715311095

08715311987 

สำนักงานต้อนรับแขกต่างชาติของสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เขตปกครองตนเองธิเบต

08916330303

08916330303

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลส่านซี

0297444298/7417350

0297444298 

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลกันซู

09318843050

09318418834

สำนักงานบริการของสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลอันฮุย

05512812958

05512812892

สำนักงานบริหารกิจกรรมระหว่างประเทศสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์มณฑลชิงไห่

09718239740/8239406

09718239618 

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุย หนิงเซี่ย

09515022254

09515044308

สำนักงานข่าวสารวัฒนธรรมสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์เขตปกครองตนเอง เหวยอูเออ ซินเกียง

09912819585 ต่อ 23918

09912310202

09912815777 

Suggest To A Friend
  Print