Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่ ห้า เอกสารที่แนบ
สาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว๊ปไซด์กระทรวงการต่างประเทศ
2005-01-25

เว๊ปไซด์ของกระทรวงต่างประเทศ (www.fmprc.gov.cn ) เป็นเว๊ปไซด์เกี่ยวกับข้อ มูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจีน โดยในเว๊ปไซด์มีทั้งภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ให้เลือกได้ มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และ โครงสร้างที่ใช้งานได้ดี หมวดที่เกี่ยว ข้องแบ่งเป็นสี่ประเภทใหญ่ คือ กระทรวงการต่างประเทศ นโยบายความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคี ข้อมูลเบื้องหลัง และรายการบริการ มีการแนะนำทั้งประวัติ และปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนอย่างทั่วถึง แนะนำหน้าที่รับผิดชอบ และคุณสมบัติของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งข้าราชการที่สำคัญและโครงสร้าง ประกอบของกระทรวงการต่างประเทศ

เว๊ปไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศประกาศการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศล่าสุด อย่างทันเหตุการณ์ เหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญ ทั้งหมด มีการจัดตั้งหัวข้อโดยเฉพาะทันที ประกาศกำหนดการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศของเมืองจีนที่เดียว เว๊ปไซด์มีการเสนอข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศของจีน ที่สมบูรณ์และละเอียดที่สุด และแนะนำสภาพเมืองจีนและประเทศต่างๆ ในโลกให้กับนักข่าวจีนและนักข่าวต่างชาติ พร้อมทั้งขอ้ควรระวังในการเดินทางไปเมืองนอก และมาเมืองจีน นอกจากนั้นเว๊ปไซด์ยังเสนอข้อมูลบริการต้อนรับและบริการข่าวสารให้แก่ ข้าราชการต่างชาติและนักข่าวที่ประจำในเมืองจีนโดยเฉพาะ

เว๊ปไซด์ยังมีฟังก์ชั่นการสั่งจองผ่านทางอีเมล์ วิภาคย์วิจารณ์ออนไลน์ และอื่นๆ เพื่อทำให้นักข่าวสามารถได้รับรู้ข่าวสารที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ที่ประกาศโดยเว๊ปไซด์ เพิ่มความสนใจในการจับตามองการเคลื่นไหวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน เว๊ปไซด์มีการจัดตั้งตู้จดหมายสาธารณะ และตารางสอบถามสำหรับผู้อ่าน เพื่อรับฟังความ คิดเห็นและข้อเสนอจากผู้อ่านได้ตลอด เว๊ปไซด์จะเปิดคอลัมล์สัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษใน เร็วๆ นี้ จะเรียนเชิญบุคคลวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนรวมไปถึงข้าราชการ โฆษก ท่านทูตของกระทรวงการต่างประเทศ และอื่นๆ ตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อคุยกับผู้อ่าน เกี่ยวกับเรื่องทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนแ ละปัญหาระหว่างประเทศบน อินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ มีหน่วยงานประจำเมืองนอกของเมืองจีน 30 กว่าหน่วยงานได้ทำโฮมเพจ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของตนขึ้นมา และมีโฮมเพจของหน่วยงานอีกมากมายกำลังดำเนินการ สร้างสรรค์อยุ่ เป้าหมายของเว๊ปไซด์กระทรวงการต่างประเทศคือ จะสร้างระบบประกาศข้อ มูล ข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ตแบบโลกาภิวัฒน์ ที่คอบคุมหน่วยงานต่างๆ ที่ประจำเมืองนอก ซึ่งมีเว๊ปไซด์ของกระทรวงต่างประเทศเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสนอช่องทางที่เร็วและสะดวกที่สุด สำหรับผู้อ่านทั้งหลายจะได้รับข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

Suggest To A Friend
  Print