Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่ ห้า เอกสารที่แนบ
สอง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข่าวสารนักข่าวต่างด้าวของกระทรวงการต่างประเทศ
2005-01-25

ศูนย์ข่าวสารนักข่าวต่างด้าวของกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 19 อาคาร ฟั่นลี่ เลขที่ 22 ถนนเฉาไว่ต้าเจีย ในกรุงปักกิ่ง จัดตั้งขึ้นมาในเดือน พฤษภาคม ปี 2000 สำหรับ นักข่าวต่างด้าวประจำเมืองจีนถาวร นักข่าวต่างด้าวมาสัมภาษณ์ข่าวที่เมืองจีนชั่วคราว และหัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองของคณะทูตที่ประจำในเมืองจีน ทุกท่าน

ศูนย์ข่าวสารนักข่าวต่างด้าว สังกัดกับกรมข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี หน้าที่หลักดังต่อไปนี้

1 จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข่าวการสัมภาษณ์ข่าว การเยี่ยมชม และกิจกรรมอื่น ๆ

2 เสนอข้อมูลข่าวสารที่แนะนำสถานภาพของประเทศจีน ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือ ภาพและเสียง

3 รับทำพิธีการลงทะเบียน การออก การต่ออายุ และการยกเลิกบัตรนักข่าวต่างด้าว

4 อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ชีวิตและการงานของนักข่าวต่างด้าวทั้งประจำ เมืองจีนอย่างถาวรและสัมภาษณ์ในจีนระยะสั้น

เบอร์โทรของศูนย์ข่าวสาร 010-65882585 65882586

แฟกส์ 010 – 65882594

E-mail address ipc@fmprc.gov.cn

Suggest To A Friend
  Print