Home > ข่าวสารสถานทูต
คำกล่าวของ พล.ต. Wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตทหาร สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 93ปี แห่งการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน
2020/07/31

สวัสดีครับ เพื่อนมิตรทั้งหลาย
 
วันที่ 1 สิงหาคมปีนี้เป็นวันครบรอบ93ปีของการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น กองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างคุณูปการทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลบล้างได้เพื่อกิจกรรมการปลดปล่อยตนเองของชนชาติจีน การสร้างสรรค์และการปฏิรูปของประเทศชาติ การพิทักษ์รักษาอธิปไตยแห่งชาติ ความมั่นคงและสิทธิประโยชน์การพัฒนา รักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาค เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ภายใต้การชี้นำของความคิดการปฏิรูปกองทัพให้เข้มแข็งของท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กองทัพจีนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบังคับบัญชา สัดส่วนการประกอบของหน่วยกำลังและกฎระเบียบทางทหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกซ้อมและการเตรียมพร้อมของหน่วยต่างๆของกองทัพจีนได้ยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองทัพจีนได้แสดงบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับประชาชนเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ช่วยเหลือบรรเทาภัยน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนจีน ประเทศจีนยึดมั่นแนวทางการพัฒนาที่สันติ ยืนหยัดแบ่งปันโอกาสในการพัฒนากับประเทศอื่นๆ และแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาหารือกัน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆเพื่อสนับสนุนความเป็นพหุภาคีและความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราต้องการสันติภาพไม่ต้องการสงคราม ต้องการการพัฒนาไม่ต้องการความยากจน ต้องการความร่วมมือไม่ต้องการการต่อสู้ ต้องการชัยชนะร่วมกันไม่ต้องการชัยชนะแบบโดดเดี่ยว ร่วมกันรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงระดับโลกและมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ

 
ในระหว่างการต่อสู้กับโควิด-19ครั้งนี้ ประเทศจีนได้ส่งออกหรือช่วยเหลือเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไปยังเกือบ 200 ประเทศ นอกจากนี้แล้วกองทัพจีนได้ให้การสนับสนุนกับกองทัพของหลายสิบประเทศ ซึ่งมีทั้งบริจาคเวชภัณฑ์ ส่งทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านระบบวิดีโออินเทอร์เน็ต รัฐบาลจีน ประชาชนจีนและกองทัพจีนยินดีที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้โรคระบาดทั่วโลก ส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของโลก และร่วมกันสร้างโลกที่มีสันติภาพที่ยั่งยืน มีความมั่นคงอย่างทั่วถึง มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน มีการเปิดกว้างเข้าอกเข้าใจกัน และมีความสะอาดสวยงาม

 
จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน มิตรภาพระหว่างจีนไทยสองประเทศได้สืบเนื่องมาเป็นนับพันปี ประชาชนทั้งสองประเทศร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ในระยะเริ่มต้นที่ต่อสู้โรคโควิด-19ของประเทศจีนนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯได้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยไปยังประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และวงการต่างๆของประเทศไทยได้ให้กำลังใจและส่งมอบเวชภัณฑ์ต่อสู้โควิด-19ให้กับฝ่ายจีนอย่างเร่งด่วน เมื่อประเทศไทยได้มีการระบาดโรคโควิด-19เกิดขึ้น ฝ่ายจีนก็ได้ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ทางรัฐบาลจีนได้ส่งมอบเวชภัณฑ์ให้กับฝ่ายไทยสองครั้งอย่างเป็นทางการ รวมถึงหน้ากากทางการแพทย์หนึ่งล้านสี่แสนชิ้น หน้ากากN95 แปดหมื่นชิ้น ชุดPPEเจ็ดหมื่นสองพันชุดและชุดทดสอบกรดนิวคลีอิกโควิด-19 หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นชุด กองทัพจีนก็ได้ส่งครื่องบินลำเลียงแบบY-20ขนส่งเวชภัณฑ์มายังประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เวชภัณฑ์ดังกล่าวนั้นมีเครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดทดสอบกรดนิวคลีอิก หน้ากากทางการแพทย์ ชุดPPEเป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าสามสิบล้านบาท รัฐบาลทั้งสองประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพทั้งสองประเทศยังได้จัดการประชุมทางวิดีโอออนไลน์หลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อต้านโรคระบาดด้วย นอกจากนี้กองทัพทั้งสองประเทศยังจะจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อที่จะทำความพยายามร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศและสร้างความสุขให้ประชาชน ปีนี้เป็นปีครบรอบ45ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย จีนกับไทยจะร่วมมือร่วมใจกันตลอดไป สนับสนุนซึ่งกันและกัน ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งดังวลีอมตะ"จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน"

 
ประเทศจีนสู้สู้ ประเทศไทยสู้สู้ ทั่วโลกสู้สู้
 
 
กองทัพปลดแอกประชาชนจีนในสมัยใหม่
https://www.facebook.com/846555798724560/posts/3218749338171849/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
 
การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพไทย
https://www.facebook.com/846555798724560/posts/3218768221503294/?sfnsn=mo
 
การสนับสนุนกองทัพไทยต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19
https://www.facebook.com/846555798724560/posts/3218778604835589/?sfnsn=mo
 
โชคชะตาร่วมกัน มหาเมตตาเดียวกัน --การช่วยเหลือประชาชนต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19
https://www.facebook.com/846555798724560/posts/3218784134835036/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
 
โชคชะตาร่วมกัน-- ภาพวาดทรายที่สงวนในใจไม่ละลาย
https://www.facebook.com/846555798724560/posts/3218791524834297/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
 กองทัพจีนในปี2020
 https://www.facebook.com/846555798724560/posts/3222477214465728/?vh=e
 
Suggest To A Friend:   
Print