Home > ข่าวสารสถานทูต
ฯพณฯสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน สนทนาทางโทรศัพท์กับ ฯพณฯประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีไทย
2020/07/15

ฯพณฯสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ ฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ในวันอังคาร (14 ..)

สีจิ้นผิงกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จีนและไทยต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน และใช้การกระทำอันเป็นรูปธรรมสะท้อนมิตรภาพอันลึกซึ้งดัง "ครอบครัวเดียวกัน" ปัจจุบันที่โรคระบาดยังคงแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก จีนและไทยล้วนเผชิญแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งฝ่ายจีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ประสานงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงส่งเสริมการกลับมาทำงานและเดินสายการผลิตอย่างปลอดภัย จีนจะยังคงยึดมั่นแนวคิดประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน และทำงานร่วมกับประชาคมนานาชาติ ซึ่งรวมถึงไทย เพื่อสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือป้องกันโรคระบาดระดับโลก เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนต้านโรคระบาด และมีส่วนร่วมค้ำจุนสาธารณสุขโลก

สีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าสายสัมพันธ์จีน-ไทย มีรากฐานแข็งแกร่งและศักยภาพทรงพลัง นับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้ ทั้งสองประเทศสามารถรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาด และเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นรูปธรรม โดยการค้าระดับทวิภาคีได้เติบโตสวนกระแส การก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทยได้ก้าวหน้าอย่างราบรื่น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประสานการสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยอย่างไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางนวัตกรรมใหม่อย่างอีคอมเมิร์ซ ผลักดันการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-ไทยสู่ขั้นใหม่ ฝ่ายจีนนั้นยินดีทำงานร่วมกับฝ่ายไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดจนธำรงรักษากระแสธารแห่งการพัฒนาและความเจริญมั่งคั่งของภูมิภาคให้ดีเลิศต่อไป

ด้านพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า ไทยและจีนช่วยเหลืออีกฝ่ายอยู่เสมอขณะต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสะท้อนให้เห็นมิตรภาพอันลึกซึ้งดังวลีอมตะ "จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" โดยไทยชื่นชมภาวะผู้นำของรัฐบาลจีนและแนวคิดประชาชนต้องมาก่อนในการต่อสู้กับโรคระบาด รวมถึงความพยายามพัฒนาวัคซีนให้เป็นสินค้าสาธารณะของโลก ซึ่งไทยหวังเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนในการพัฒนายาและวัคซีนต้านโรคระบาด ฝ่ายไทยนั้นยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแข็งขัน และสนับสนุนความพยายามของจีนในการปกปักรักษาผลประโยชน์หลักของตนเอง โดยไทยหวังใช้โอกาสจากวาระการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนครบรอบ 45 ปี มาสร้างเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า นวัตกรรม และการบรรเทาความยากจน ส่งเสริมการร่วมสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และขยับขยายความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศ ฝ่ายไทยยินดีทำงานร่วมกับฝ่ายจีน เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการสรรค์สร้างประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

อนึ่ง พลเอกประยุทธ์ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของจีน โดยสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบคุณความห่วงใยดังกล่าว

Suggest To A Friend:   
Print